Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Nov. 2017 Dec. 2017 Jan. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018 Apr. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 96.7 96.1 96.4 97.3 95.9 141,335.70 135,099.07 95.6
Sub-central Tokyo 97.2 97.0 97.2 97.7 97.5 139,059.49 134,588.14 96.8
Tokyo Metropolitan Area 94.6 94.9 95.6 96.3 98.7 7,888.24 7,863.04 99.7
Other Major Cities 95.4 95.8 95.7 95.5 96.0 30,793.85 29,119.22 94.6
All 96.7 96.4 96.7 97.2 96.6 319,077.28 306,669.47 96.1

Occupancy Rate of each Property

Nov. 2017 Dec. 2017 Jan. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018 Apr. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 97.7 97.5 97.5 97.5 100.0 2,473.56 2,473.56 100.0
COMFORIA WASEDA 99.0 97.2 97.2 97.9 97.9 2,836.97 2,718.68 95.8
COMFORIA SHIMOOCHIAI 97.7 100.0 100.0 100.0 100.0 2,430.20 2,430.20 100.0
COMFORIA HIGASHINAKANO 89.6 87.2 97.6 100.0 97.6 827.09 827.09 100.0
COMFORIA BUNKYOKASUGA 98.1 100.0 99.0 98.0 98.0 2,234.19 2,212.14 99.0
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 100.0 97.2 97.2 97.2 95.7 2,044.98 1,926.70 94.2
COMFORIA NISHIOI 98.3 96.6 100.0 98.3 100.0 1,174.94 1,155.06 98.3
COMFORIA NAKANO 100.0 93.6 93.9 100.0 97.3 1,640.96 1,640.96 100.0
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 98.5 97.2 94.2 96.1 99.3 3,892.18 3,754.33 96.5
COMFORIA NISHIKAMATA 93.1 96.7 97.5 93.5 95.9 2,634.08 2,587.13 98.2
COMFORIA OYAMA 98.3 97.3 97.0 98.0 99.0 3,607.39 3,466.37 96.1
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 97.8 95.6 95.6 97.8 100.0 1,162.80 1,136.96 97.8
COMFORIA KOMAZAWA 97.9 98.0 94.6 96.0 98.0 1,546.24 1,484.38 96.0
COMFORIA GINZA EAST 99.5 99.5 98.7 100.0 97.5 4,816.73 4,602.40 95.6
COMFORIA AZABUDAI 90.3 93.1 90.3 82.2 95.9 848.65 744.08 87.7
COMFORIA SHIBAKOEN 96.3 98.4 100.0 98.1 98.1 1,717.95 1,684.23 98.0
COMFORIA NISHIAZABU 100.0 100.0 100.0 91.9 92.0 937.26 866.40 92.4
COMFORIA MINAMIAOYAMA 97.6 100.0 100.0 96.8 96.3 1,486.07 1,438.58 96.8
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 84.1 84.1 84.1 84.1 84.1 399.18 335.81 84.1
COMFORIA NISHIWASEDA 93.6 90.0 96.4 100.0 96.6 2,535.67 2,455.21 96.8
COMFORIA KOISHIKAWA 100.0 100.0 97.5 100.0 100.0 830.35 786.75 94.7
COMFORIA SENGOKU 97.8 97.8 97.8 97.8 100.0 3,159.70 3,159.70 100.0
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 100.0 100.0 100.0 97.4 100.0 1,163.10 1,109.65 95.4
COMFORIA DAIKANYAMA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 96.0 95.8 92.2 97.6 97.8 4,528.51 4,389.58 96.9
COMFORIA IKEBUKURO 93.0 89.3 92.8 100.0 100.0 963.47 963.47 100.0
COMFORIA KOMAE 91.3 91.5 95.3 95.3 100.0 1,338.53 1,338.53 100.0
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 93.8 90.0 96.2 100.0 100.0 1,128.88 1,128.88 100.0
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 96.4 97.5 97.5 96.4 93.9 4,431.79 4,219.46 95.2
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 100.0 98.1 100.0 98.1 95.3 1,392.56 1,327.98 95.4
COMFORIA OSHIAGE 98.0 97.2 95.3 98.0 100.0 1,058.10 1,036.98 98.0
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 95.9 98.2 100.0 98.2 100.0 1,184.50 1,163.62 98.2
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 100.0 100.0 100.0 96.1 98.0 1,260.51 1,235.30 98.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 97.9 97.9 97.9 97.9 99.3 3,725.52 3,647.55 97.9
COMFORIA HIMONYA 97.3 97.3 91.6 94.3 96.6 2,158.72 2,085.58 96.6
COMFORIA MISYUKU 91.5 94.8 96.5 98.9 98.5 2,598.50 2,514.01 96.7
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 97.2 97.4 98.0 98.0 96.1 1,602.88 1,539.60 96.1
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 93.9 91.9 89.9 94.0 100.0 1,230.92 1,207.10 98.1
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 96.9 96.5 96.4 97.6 97.3 6,436.14 6,218.45 96.6
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 96.2 94.1 96.4 98.8 - - - -
COMFORIA RYOGOKU DEUX 97.4 95.5 92.8 92.9 96.3 1,589.22 1,499.82 94.4
COMFORIA OMORI DEUX 96.9 98.3 97.1 95.6 94.3 1,619.13 1,462.38 90.3
COMFORIA MACHIYA 97.0 100.0 97.0 100.0 93.9 1,279.83 1,240.83 97.0
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 93.3 95.5 91.6 93.1 97.8 1,408.46 1,408.46 100.0
COMFORIA YATSUKA 98.4 95.2 95.2 98.4 96.8 1,562.40 1,537.20 98.4
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 100.0 100.0 100.0 94.7 97.3 1,521.11 1,402.29 92.2
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 100.0 98.2 99.0 98.0 95.2 2,447.12 2,317.76 94.7
COMFORIA ATAGO 97.5 97.5 100.0 97.5 95.0 1,002.00 951.88 95.0
COMFORIA ASAKUSABASHI 97.9 98.5 98.8 100.0 99.4 4,234.76 4,145.29 97.9
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 98.7 98.7 96.0 100.0 100.0 2,106.75 2,053.00 97.4
COMFORIA TOYOSU 97.6 96.0 98.3 96.7 95.5 4,127.00 4,029.63 97.6
COMFORIA SHIN-OSAKA 97.8 98.3 98.3 96.9 98.3 5,999.67 5,728.02 95.5
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 96.2 97.7 100.0 100.0 97.7 1,708.14 1,682.13 98.5
COMFORIA KUDAN 100.0 97.2 97.2 100.0 97.8 1,589.22 1,544.06 97.2
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 100.0 97.2 100.0 94.5 94.5 1,447.92 1,367.08 94.4
COMFORIA SINKAWA 100.0 96.7 98.3 95.0 98.3 2,452.32 2,329.17 95.0
COMFORIA AKASAKA 100.0 100.0 100.0 100.0 95.1 2,182.10 1,908.78 87.5
COMFORIA MITA EAST 96.3 94.9 94.6 97.2 98.6 3,639.93 3,614.56 99.3
COMFORIA SHIBAURA CANAL 97.9 96.9 94.7 96.8 98.9 2,070.14 2,048.44 99.0
COMFORIA UENOHIROKOJI 100.0 100.0 100.0 96.1 92.6 1,462.39 1,411.80 96.5
COMFORIA KASUGATOMISAKA 97.9 98.2 99.4 97.4 97.4 3,527.90 3,435.51 97.4
COMFORIA HONKOMAGOME 97.2 94.6 94.5 97.2 100.0 2,222.28 2,160.28 97.2
COMFORIA MORISHITA 100.0 97.5 98.7 98.7 98.7 1,977.02 1,928.59 97.6
COMFORIA KIBAKOEN 96.7 96.7 98.3 96.7 100.0 1,281.00 1,259.65 98.3
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 98.7 94.0 98.9 100.0 98.9 2,889.46 2,732.87 94.6
COMFORIA NISHIMAGOME 98.1 100.0 100.0 96.3 93.8 1,553.35 1,495.25 96.3
COMFORIA KITASANDO 97.0 95.7 97.0 98.8 96.5 4,967.12 4,806.00 96.8
COMFORIA YOYOGIUEHARA 90.4 98.4 100.0 100.0 100.0 2,001.41 2,001.41 100.0
COMFORIA SASAZUKA 96.4 95.4 98.5 100.0 100.0 2,579.00 2,447.40 94.9
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 97.5 94.6 97.4 97.5 96.8 2,060.47 1,960.74 95.2
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 95.9 98.7 100.0 98.8 100.0 2,033.51 1,979.98 97.4
COMFORIA KAGURAZAKA 100.0 86.7 87.0 97.5 100.0 850.72 802.10 94.3
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 94.6 94.4 95.4 96.8 98.6 2,754.80 2,754.80 100.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 1,496.46 1,410.20 94.2
COMFORIA SHINKOYASU 94.1 100.0 100.0 100.0 100.0 2,320.47 2,320.47 100.0
COMFORIA SHINSAKAE 94.5 94.5 95.1 95.1 98.6 3,674.88 3,526.98 96.0
COMFORIA KITAHORIE 96.1 92.2 93.5 94.8 94.8 1,806.94 1,713.34 94.8
COMFORIA NIBANCHO 97.2 94.9 95.2 100.0 97.2 1,816.64 1,816.64 100.0
COMFORIA NISHISHINJUKU 92.6 91.9 97.8 98.5 97.8 1,767.64 1,664.05 94.1
COMFORIA KOMABA 96.6 96.6 95.3 96.3 95.8 5,342.38 5,199.64 97.3
COMFORIA KANDAJINBOCHO 97.6 100.0 98.4 100.0 100.0 1,686.07 1,686.07 100.0
COMFORIA NIHONBASHI 98.5 98.6 97.1 97.1 97.1 2,805.71 2,643.78 94.2
COMFORIA TAMACHI 98.7 96.9 95.5 97.4 99.0 4,250.35 4,206.21 99.0
COMFORIA AZABUJUBAN 100.0 92.7 94.6 94.6 98.2 1,399.64 1,399.64 100.0
COMFORIA KINSHICHO 89.0 89.8 98.1 100.0 95.4 1,428.32 1,377.71 96.5
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 94.2 94.8 95.8 97.4 97.2 6,141.98 5,962.41 97.1
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 98.2 98.2 98.2 100.0 98.2 2,807.46 2,705.38 96.4
COMFORIA MEGUROYAKUMO 91.6 94.4 97.3 97.8 96.5 1,177.99 1,150.23 97.6
COMFORIA YOGA 97.8 97.8 95.6 97.8 97.8 1,366.04 1,366.04 100.0
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 96.5 94.8 93.1 93.3 96.5 1,644.78 1,575.19 95.8
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 100.0 98.1 92.1 93.8 100.0 1,371.23 1,371.23 100.0
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 95.4 96.3 99.0 99.1 96.3 6,966.04 6,907.18 99.2
COMFORIA KITASANJO 93.9 98.9 98.9 97.3 93.8 3,222.00 2,808.54 87.2
COMFORIA AZABU EAST 94.9 99.0 99.0 99.0 100.0 2,634.46 2,634.46 100.0
COMFORIA SHINAGAWA EAST 99.0 98.2 99.0 97.3 98.3 2,588.19 2,396.75 92.6
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 95.7 95.0 95.4 96.4 96.5 48,267.60 46,597.68 96.5
COMFORIA OJIMA 98.0 99.0 98.0 99.0 100.0 2,551.14 2,525.72 99.0
COMFORIA OMORI TROIS 94.0 98.0 96.0 92.7 98.0 1,111.03 1,066.85 96.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 95.3 97.6 97.6 97.6 95.2 3,329.27 3,249.29 97.6
COMFORIA OGIMACHI 92.9 92.0 94.5 94.3 93.2 2,147.55 2,049.94 95.5
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 96.0 96.0 94.3 94.3 100.0 1,102.95 1,102.95 100.0
COMFORIA AKIHABARA EAST 99.1 98.7 96.8 99.3 96.3 4,582.07 4,313.92 94.1
COMFORIA MITA TROIS 100.0 96.9 100.0 100.0 94.0 874.21 823.85 94.2
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN 97.0 91.6 95.8 98.5 95.5 1,568.09 1,459.45 93.1
COMFORIA KAMATA 100.0 99.4 97.7 98.0 97.4 6,027.98 5,727.48 95.0
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST 94.2 91.6 91.6 90.6 96.8 3,095.68 2,964.60 95.8
COMFORIA KYOMACHIBORI 95.2 94.0 91.6 94.1 91.7 2,382.80 2,156.02 90.5
COMFORIA AWAZA 96.6 97.7 95.4 95.4 96.5 2,583.84 2,489.10 96.3
COMFORIA GYOTOKU 93.1 89.7 91.4 88.0 98.3 1,258.38 1,258.38 100.0
COMFORIA SHIBAURA 95.1 92.8 92.8 97.7 84.0 1,095.87 945.23 86.3
COMFORIA UENOIRIYA - - - 93.0 95.8 2,790.92 2,662.86 95.4
COMFORIA IKEJIRI - - - 98.0 93.7 1,365.43 1,279.97 93.7
COMFORIA SETAGAYAKAMIUMA - - - 100.0 97.8 2,348.17 2,271.62 96.7
COMFORIA KITAHAMA - - - 96.4 96.5 2,551.22 2,433.39 95.4
COMFORIA AKABANEIWABUCHI - - - - 92.0 4,162.80 3,763.86 90.4
COMFORIA RYOGOKU TROIS - - - - 95.7 1,848.06 1,767.94 95.7
COMFORIA SHINJUKU - - - - 2.2 1,793.88 522.36 29.1