Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

May 2017 Jun. 2017 Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 95.2 95.4 95.8 96.1 96.7 139,549.62 134,996.09 96.7
Sub-central Tokyo 96.1 96.3 96.7 97.1 97.8 126,542.91 123,453.09 97.6
Tokyo Metropolitan Area 96.6 97.0 97.1 96.0 94.8 9,790.36 9,244.79 94.4
Other Major Cities 94.4 93.8 94.9 95.5 95.9 28,242.61 27,096.67 95.9
All 95.5 95.7 96.1 96.4 97.1 304,125.50 294,790.64 96.9

Occupancy Rate of each Property

May 2017 Jun. 2017 Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 97.7 97.8 94.0 100.0 100.0 2,473.56 2,473.56 100.0
COMFORIA WASEDA 96.1 91.9 90.1 91.7 97.9 2,836.97 2,749.13 96.9
COMFORIA SHIMOOCHIAI 95.5 97.2 98.2 91.3 91.3 2,430.20 2,373.27 97.7
COMFORIA HIGASHINAKANO 97.6 94.5 94.5 89.6 92.7 827.09 807.08 97.6
COMFORIA BUNKYOKASUGA 98.3 100.0 98.1 96.3 99.1 2,234.19 2,146.85 96.1
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 97.9 100.0 97.9 95.1 97.2 2,044.98 1,987.54 97.2
COMFORIA NISHIOI 98.3 96.6 98.3 100.0 100.0 1,174.94 1,174.94 100.0
COMFORIA NAKANO 93.3 95.4 91.5 96.7 96.7 1,640.96 1,640.96 100.0
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 95.1 95.6 95.5 97.8 99.1 3,892.18 3,808.68 97.9
COMFORIA NISHIKAMATA 93.2 95.8 95.9 96.0 97.3 2,634.08 2,517.71 95.6
COMFORIA OYAMA 93.1 94.2 95.3 95.9 96.6 3,607.39 3,483.74 96.6
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 100.0 97.8 93.3 88.9 97.8 1,162.80 1,136.96 97.8
COMFORIA KOMAZAWA 91.1 89.1 94.0 96.0 96.0 1,546.24 1,515.31 98.0
COMFORIA GINZA EAST 96.3 97.1 98.3 96.4 99.0 4,817.73 4,793.63 99.5
COMFORIA AZABUDAI 97.1 90.0 90.1 88.9 93.1 848.65 729.95 86.0
COMFORIA SHIBAKOEN 98.4 98.4 94.5 94.8 91.2 1,717.95 1,689.76 98.4
COMFORIA NISHIAZABU 95.8 95.8 91.6 100.0 100.0 937.26 937.26 100.0
COMFORIA MINAMIAOYAMA 79.4 79.4 100.0 100.0 100.0 1,486.07 1,450.71 97.6
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 100.0 100.0 100.0 100.0 68.2 399.18 272.44 68.2
COMFORIA NISHIWASEDA 100.0 98.3 94.7 93.2 95.0 2,535.67 2,389.81 94.2
COMFORIA KOISHIKAWA 97.5 97.4 100.0 97.6 97.8 830.35 830.35 100.0
COMFORIA SENGOKU 95.4 95.4 97.5 100.0 100.0 3,159.70 3,089.75 97.8
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 95.4 95.4 100.0 100.0 100.0 1,163.10 1,163.10 100.0
COMFORIA DAIKANYAMA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 93.7 91.9 98.3 97.3 96.3 4,528.51 4,335.04 95.7
COMFORIA IKEBUKURO 96.5 96.5 96.5 96.5 89.2 963.47 893.30 92.7
COMFORIA KOMAE 97.1 97.1 97.1 97.1 88.4 1,338.53 1,221.69 91.3
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 93.4 93.4 100.0 100.0 96.2 1,128.88 1,048.58 92.9
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 98.9 97.4 98.7 95.0 93.9 4,431.79 4,335.41 97.8
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 98.1 100.0 100.0 100.0 100.0 1,392.56 1,353.29 97.2
COMFORIA OSHIAGE 98.1 100.0 100.0 98.0 98.0 1,058.10 1,015.86 96.0
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 90.7 98.2 98.2 96.5 98.2 1,184.50 1,163.62 98.2
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 97.9 100.0 98.0 100.0 100.0 1,260.51 1,235.10 98.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 96.5 97.2 99.3 99.3 100.0 3,725.52 3,648.40 97.9
COMFORIA HIMONYA 88.8 94.0 94.0 97.3 97.3 2,158.72 2,099.51 97.3
COMFORIA MISYUKU 92.5 91.6 93.4 92.3 92.2 2,598.50 2,466.65 94.9
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 94.3 89.9 92.2 97.4 94.4 1,602.88 1,557.93 97.2
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 96.0 95.9 90.1 92.0 92.0 1,230.92 1,157.24 94.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 97.2 93.9 97.5 96.2 96.3 6,436.14 6,234.92 96.9
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 95.1 94.0 96.7 94.5 93.2 1,902.12 1,746.79 91.8
COMFORIA RYOGOKU DEUX 96.8 98.1 98.7 100.0 98.7 1,587.35 1,536.60 96.8
COMFORIA OMORI DEUX 92.6 91.2 92.8 97.1 98.6 1,619.13 1,572.73 97.1
COMFORIA MACHIYA 100.0 100.0 97.0 93.9 97.0 1,279.83 1,240.83 97.0
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 95.7 98.1 94.0 93.8 95.9 1,408.46 1,314.38 93.3
COMFORIA YATSUKA 93.5 95.2 96.8 96.8 96.8 1,562.40 1,537.20 98.4
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 89.7 92.2 89.8 97.5 97.5 1,521.11 1,480.57 97.3
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 98.0 95.2 98.2 98.2 100.0 2,447.12 2,403.32 98.2
COMFORIA ATAGO 97.5 95.0 97.5 87.5 97.5 1,002.00 976.81 97.5
COMFORIA ASAKUSABASHI 98.7 95.9 96.9 98.7 98.1 4,234.76 4,170.34 98.5
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 98.7 96.5 98.7 98.7 98.7 2,106.75 2,053.07 97.5
COMFORIA TOYOSU 95.0 94.0 97.7 96.6 97.8 4,127.00 4,025.37 97.5
COMFORIA SHIN-OSAKA 93.8 92.7 92.0 92.6 96.2 5,999.67 5,819.71 97.0
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 96.9 94.6 100.0 97.6 100.0 1,708.14 1,708.14 100.0
COMFORIA KUDAN 97.8 94.5 97.2 97.2 100.0 1,589.22 1,589.22 100.0
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 97.2 97.2 100.0 100.0 97.2 1,447.92 1,327.85 91.7
COMFORIA SINKAWA 95.0 100.0 96.7 96.7 98.3 2,452.32 2,452.32 100.0
COMFORIA AKASAKA 97.5 95.0 95.1 97.5 95.1 2,182.10 2,182.10 100.0
COMFORIA MITA EAST 95.1 95.1 97.0 98.4 99.3 3,639.93 3,588.97 98.6
COMFORIA SHIBAURA CANAL 96.8 97.9 96.8 100.0 100.0 2,070.14 2,048.44 99.0
COMFORIA UENOHIROKOJI 93.1 94.2 97.6 100.0 100.0 1,462.39 1,437.23 98.3
COMFORIA KASUGATOMISAKA 97.4 98.8 95.7 97.0 99.1 3,527.90 3,454.11 97.9
COMFORIA HONKOMAGOME 94.5 97.2 100.0 100.0 100.0 2,222.28 2,159.15 97.2
COMFORIA MORISHITA 97.6 97.6 97.3 97.3 100.0 1,977.02 1,977.02 100.0
COMFORIA KIBAKOEN 100.0 100.0 98.3 96.7 96.7 1,281.00 1,216.95 95.0
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 95.9 100.0 98.6 98.6 97.5 2,889.46 2,844.45 98.4
COMFORIA NISHIMAGOME 94.4 94.4 98.1 98.1 100.0 1,553.35 1,524.30 98.1
COMFORIA KITASANDO 97.0 96.9 94.6 95.0 96.2 4,968.40 4,689.17 94.4
COMFORIA YOYOGIUEHARA 90.2 92.2 98.4 93.0 91.4 2,001.41 1,808.80 90.4
COMFORIA SASAZUKA 96.9 96.8 96.8 98.9 97.9 2,579.00 2,474.00 95.9
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 100.0 100.0 100.0 100.0 98.7 2,060.47 2,007.93 97.5
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 93.5 96.1 96.2 97.4 98.6 2,033.51 2,005.34 98.6
COMFORIA KAGURAZAKA 97.1 100.0 97.0 97.0 100.0 850.72 850.72 100.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 96.8 97.9 95.7 96.8 96.8 2,754.80 2,608.54 94.7
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 98.0 97.8 98.0 92.1 98.0 1,496.46 1,471.00 98.3
COMFORIA SHINKOYASU 100.0 100.0 100.0 97.1 97.1 2,320.47 2,252.67 97.1
COMFORIA SHINSAKAE 93.1 90.8 90.1 92.1 92.9 3,674.88 3,495.66 95.1
COMFORIA KITAHORIE 97.4 96.1 98.7 97.4 96.1 1,806.94 1,783.54 98.7
COMFORIA NIBANCHO 89.7 95.6 93.3 100.0 100.0 1,816.64 1,816.64 100.0
COMFORIA NISHISHINJUKU 94.1 96.3 94.8 98.5 96.5 1,767.64 1,741.21 98.5
COMFORIA KOMABA 90.9 89.4 94.2 95.4 96.8 5,342.38 5,265.73 98.6
COMFORIA KANDAJINBOCHO 95.3 95.3 88.9 92.9 95.3 1,686.07 1,606.49 95.3
COMFORIA NIHONBASHI 96.0 100.0 98.6 97.1 100.0 2,805.71 2,694.86 96.0
COMFORIA TAMACHI 94.7 91.4 95.7 95.4 92.7 4,251.63 4,086.15 96.1
COMFORIA AZABUJUBAN 92.7 94.5 96.4 96.4 96.4 1,399.64 1,374.16 98.2
COMFORIA KINSHICHO 94.3 100.0 98.1 98.1 100.0 1,428.32 1,362.49 95.4
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 96.8 97.4 96.4 95.8 96.8 6,141.98 5,843.76 95.1
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 100.0 100.0 98.2 100.0 98.2 2,807.46 2,807.46 100.0
COMFORIA MEGUROYAKUMO 97.2 94.9 92.0 88.4 91.8 1,177.99 1,046.46 88.8
COMFORIA YOGA 90.9 97.8 90.5 97.8 97.8 1,366.04 1,335.57 97.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 89.6 89.6 89.6 94.8 96.5 1,644.78 1,587.92 96.5
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 98.1 98.1 100.0 100.0 98.1 1,371.23 1,371.23 100.0
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 96.4 95.4 95.2 97.1 99.1 6,966.04 6,899.92 99.1
COMFORIA KITASANJO 100.0 96.6 98.9 96.6 97.8 3,222.00 3,025.86 93.9
COMFORIA AZABU EAST 97.1 94.6 95.5 99.0 98.1 2,634.46 2,546.02 96.6
COMFORIA SHINAGAWA EAST 96.3 99.1 100.0 98.3 98.3 2,588.19 2,565.56 99.1
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 94.6 95.2 95.1 95.1 96.6 48,267.60 46,516.20 96.4
COMFORIA OJIMA 96.0 95.0 95.0 97.0 99.0 2,552.22 2,526.80 99.0
COMFORIA OMORI TROIS 100.0 100.0 96.0 96.0 98.0 1,110.62 1,043.94 94.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 92.9 92.8 97.7 100.0 97.7 3,329.27 3,171.99 95.3
COMFORIA OGIMACHI 93.8 96.3 94.5 93.4 92.2 2,147.53 2,005.54 93.4
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 95.0 100.0 100.0 100.0 96.0 1,102.95 1,058.99 96.0
COMFORIA AKIHABARA EAST 95.1 96.2 96.1 98.5 99.3 4,582.07 4,455.20 97.2
COMFORIA MITA TROIS 85.6 85.6 91.1 91.1 94.0 874.21 849.03 97.1
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN 98.5 98.5 97.0 97.1 98.5 1,568.09 1,521.73 97.0
COMFORIA KAMATA 98.9 98.9 98.4 97.3 97.4 6,027.98 5,976.88 99.2
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST 90.2 92.4 94.1 95.8 97.6 3,095.68 2,941.75 95.0
COMFORIA KYOMACHIBORI 94.0 95.2 97.6 97.6 92.9 2,382.80 2,297.70 96.4
COMFORIA AWAZA 96.5 95.2 96.5 97.4 98.8 2,583.84 2,554.92 98.9
COMFORIA GYOTOKU - 96.6 96.6 96.6 96.6 1,258.38 1,172.06 93.1
COMFORIA SHIBAURA - - - 100.0 92.7 1,100.11 1,020.80 92.8