Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 95.8 96.1 96.7 96.7 96.7 139,547.21 134,013.08 96.0
Sub-central Tokyo 96.7 97.1 97.8 97.6 97.2 126,544.04 122,765.59 97.0
Tokyo Metropolitan Area 97.1 96.0 94.8 94.4 94.6 9,790.36 9,295.59 94.9
Other Major Cities 94.9 95.5 95.9 95.9 95.4 28,242.61 27,049.75 95.8
All 96.1 96.4 97.1 96.9 96.7 304,124.22 293,124.01 96.4

Occupancy Rate of each Property

Jul. 2017 Aug. 2017 Sep. 2017 Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 94.0 100.0 100.0 100.0 97.7 2,473.56 2,412.83 97.5
COMFORIA WASEDA 90.1 91.7 97.9 96.9 99.0 2,836.97 2,756.15 97.2
COMFORIA SHIMOOCHIAI 98.2 91.3 91.3 97.7 97.7 2,430.20 2,430.20 100.0
COMFORIA HIGASHINAKANO 94.5 89.6 92.7 97.6 89.6 827.09 721.25 87.2
COMFORIA BUNKYOKASUGA 98.1 96.3 99.1 96.1 98.1 2,234.19 2,234.19 100.0
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 97.9 95.1 97.2 97.2 100.0 2,044.98 1,987.54 97.2
COMFORIA NISHIOI 98.3 100.0 100.0 100.0 98.3 1,174.94 1,135.08 96.6
COMFORIA NAKANO 91.5 96.7 96.7 100.0 100.0 1,640.96 1,535.61 93.6
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 95.5 97.8 99.1 97.9 98.5 3,892.18 3,783.47 97.2
COMFORIA NISHIKAMATA 95.9 96.0 97.3 95.6 93.1 2,634.08 2,545.88 96.7
COMFORIA OYAMA 95.3 95.9 96.6 96.6 98.3 3,607.39 3,509.72 97.3
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 93.3 88.9 97.8 97.8 97.8 1,162.80 1,111.12 95.6
COMFORIA KOMAZAWA 94.0 96.0 96.0 98.0 97.9 1,546.24 1,515.31 98.0
COMFORIA GINZA EAST 98.3 96.4 99.0 99.5 99.5 4,816.73 4,790.58 99.5
COMFORIA AZABUDAI 90.1 88.9 93.1 86.0 90.3 848.65 790.40 93.1
COMFORIA SHIBAKOEN 94.5 94.8 91.2 98.4 96.3 1,717.95 1,689.76 98.4
COMFORIA NISHIAZABU 91.6 100.0 100.0 100.0 100.0 937.26 937.26 100.0
COMFORIA MINAMIAOYAMA 100.0 100.0 100.0 97.6 97.6 1,486.07 1,486.07 100.0
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 100.0 100.0 68.2 68.2 84.1 399.18 335.81 84.1
COMFORIA NISHIWASEDA 94.7 93.2 95.0 94.2 93.6 2,535.67 2,281.41 90.0
COMFORIA KOISHIKAWA 100.0 97.6 97.8 100.0 100.0 830.35 830.35 100.0
COMFORIA SENGOKU 97.5 100.0 100.0 97.8 97.8 3,159.70 3,089.75 97.8
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,163.10 1,163.10 100.0
COMFORIA DAIKANYAMA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 98.3 97.3 96.3 95.7 96.0 4,528.51 4,338.95 95.8
COMFORIA IKEBUKURO 96.5 96.5 89.2 92.7 93.0 963.47 860.48 89.3
COMFORIA KOMAE 97.1 97.1 88.4 91.3 91.3 1,338.53 1,224.80 91.5
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 100.0 100.0 96.2 92.9 93.8 1,128.88 1,015.99 90.0
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 98.7 95.0 93.9 97.8 96.4 4,431.79 4,321.66 97.5
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 100.0 100.0 100.0 97.2 100.0 1,392.56 1,365.71 98.1
COMFORIA OSHIAGE 100.0 98.0 98.0 96.0 98.0 1,058.10 1,028.78 97.2
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 98.2 96.5 98.2 98.2 95.9 1,184.50 1,163.70 98.2
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 98.0 100.0 100.0 98.0 100.0 1,260.51 1,260.51 100.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 99.3 99.3 100.0 97.9 97.9 3,725.52 3,648.26 97.9
COMFORIA HIMONYA 94.0 97.3 97.3 97.3 97.3 2,158.72 2,099.51 97.3
COMFORIA MISYUKU 93.4 92.3 92.2 94.9 91.5 2,598.50 2,463.74 94.8
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 92.2 97.4 94.4 97.2 97.2 1,602.88 1,561.48 97.4
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 90.1 92.0 92.0 94.0 93.9 1,230.92 1,130.62 91.9
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 97.5 96.2 96.3 96.9 96.9 6,436.14 6,209.19 96.5
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 96.7 94.5 93.2 91.8 96.2 1,902.12 1,790.14 94.1
COMFORIA RYOGOKU DEUX 98.7 100.0 98.7 96.8 97.4 1,588.43 1,516.75 95.5
COMFORIA OMORI DEUX 92.8 97.1 98.6 97.1 96.9 1,619.13 1,591.58 98.3
COMFORIA MACHIYA 97.0 93.9 97.0 97.0 97.0 1,279.83 1,279.83 100.0
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 94.0 93.8 95.9 93.3 93.3 1,408.46 1,344.76 95.5
COMFORIA YATSUKA 96.8 96.8 96.8 98.4 98.4 1,562.40 1,486.80 95.2
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 89.8 97.5 97.5 97.3 100.0 1,521.11 1,521.11 100.0
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 98.2 98.2 100.0 98.2 100.0 2,447.12 2,403.32 98.2
COMFORIA ATAGO 97.5 87.5 97.5 97.5 97.5 1,002.00 976.81 97.5
COMFORIA ASAKUSABASHI 96.9 98.7 98.1 98.5 97.9 4,234.76 4,170.34 98.5
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 98.7 98.7 98.7 97.5 98.7 2,106.75 2,079.91 98.7
COMFORIA TOYOSU 97.7 96.6 97.8 97.5 97.6 4,127.00 3,963.85 96.0
COMFORIA SHIN-OSAKA 92.0 92.6 96.2 97.0 97.8 5,999.67 5,898.56 98.3
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 100.0 97.6 100.0 100.0 96.2 1,708.14 1,669.01 97.7
COMFORIA KUDAN 97.2 97.2 100.0 100.0 100.0 1,589.22 1,544.06 97.2
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 100.0 100.0 97.2 91.7 100.0 1,447.92 1,407.91 97.2
COMFORIA SINKAWA 96.7 96.7 98.3 100.0 100.0 2,452.32 2,371.42 96.7
COMFORIA AKASAKA 95.1 97.5 95.1 100.0 100.0 2,182.10 2,182.10 100.0
COMFORIA MITA EAST 97.0 98.4 99.3 98.6 96.3 3,639.93 3,455.94 94.9
COMFORIA SHIBAURA CANAL 96.8 100.0 100.0 99.0 97.9 2,070.14 2,005.04 96.9
COMFORIA UENOHIROKOJI 97.6 100.0 100.0 98.3 100.0 1,462.39 1,462.39 100.0
COMFORIA KASUGATOMISAKA 95.7 97.0 99.1 97.9 97.9 3,527.90 3,463.06 98.2
COMFORIA HONKOMAGOME 100.0 100.0 100.0 97.2 97.2 2,222.28 2,102.16 94.6
COMFORIA MORISHITA 97.3 97.3 100.0 100.0 100.0 1,977.02 1,927.02 97.5
COMFORIA KIBAKOEN 98.3 96.7 96.7 95.0 96.7 1,281.00 1,238.30 96.7
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 98.6 98.6 97.5 98.4 98.7 2,889.46 2,715.15 94.0
COMFORIA NISHIMAGOME 98.1 98.1 100.0 98.1 98.1 1,553.35 1,553.35 100.0
COMFORIA KITASANDO 94.6 95.0 96.2 94.4 97.0 4,967.87 4,752.00 95.7
COMFORIA YOYOGIUEHARA 98.4 93.0 91.4 90.4 90.4 2,001.41 1,970.16 98.4
COMFORIA SASAZUKA 96.8 98.9 97.9 95.9 96.4 2,579.00 2,460.95 95.4
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 100.0 100.0 98.7 97.5 97.5 2,060.47 1,948.81 94.6
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 96.2 97.4 98.6 98.6 95.9 2,033.51 2,006.49 98.7
COMFORIA KAGURAZAKA 97.0 97.0 100.0 100.0 100.0 850.72 737.42 86.7
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 95.7 96.8 96.8 94.7 94.6 2,754.80 2,599.45 94.4
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 98.0 92.1 98.0 98.3 100.0 1,496.46 1,496.46 100.0
COMFORIA SHINKOYASU 100.0 97.1 97.1 97.1 94.1 2,320.47 2,320.47 100.0
COMFORIA SHINSAKAE 90.1 92.1 92.9 95.1 94.5 3,674.88 3,471.30 94.5
COMFORIA KITAHORIE 98.7 97.4 96.1 98.7 96.1 1,806.94 1,666.54 92.2
COMFORIA NIBANCHO 93.3 100.0 100.0 100.0 97.2 1,816.64 1,723.42 94.9
COMFORIA NISHISHINJUKU 94.8 98.5 96.5 98.5 92.6 1,767.64 1,623.82 91.9
COMFORIA KOMABA 94.2 95.4 96.8 98.6 96.6 5,342.38 5,161.44 96.6
COMFORIA KANDAJINBOCHO 88.9 92.9 95.3 95.3 97.6 1,686.07 1,686.07 100.0
COMFORIA NIHONBASHI 98.6 97.1 100.0 96.0 98.5 2,805.71 2,765.10 98.6
COMFORIA TAMACHI 95.7 95.4 92.7 96.1 98.7 4,251.63 4,119.17 96.9
COMFORIA AZABUJUBAN 96.4 96.4 96.4 98.2 100.0 1,399.64 1,297.88 92.7
COMFORIA KINSHICHO 98.1 98.1 100.0 95.4 89.0 1,428.32 1,282.08 89.8
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 96.4 95.8 96.8 95.1 94.2 6,141.98 5,824.02 94.8
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 98.2 100.0 98.2 100.0 98.2 2,807.46 2,756.42 98.2
COMFORIA MEGUROYAKUMO 92.0 88.4 91.8 88.8 91.6 1,177.99 1,111.60 94.4
COMFORIA YOGA 90.5 97.8 97.8 97.8 97.8 1,366.04 1,335.57 97.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 89.6 94.8 96.5 96.5 96.5 1,644.78 1,559.49 94.8
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 100.0 100.0 98.1 100.0 100.0 1,371.23 1,345.01 98.1
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 95.2 97.1 99.1 99.1 95.4 6,966.04 6,710.92 96.3
COMFORIA KITASANJO 98.9 96.6 97.8 93.9 93.9 3,222.00 3,186.72 98.9
COMFORIA AZABU EAST 95.5 99.0 98.1 96.6 94.9 2,634.46 2,609.02 99.0
COMFORIA SHINAGAWA EAST 100.0 98.3 98.3 99.1 99.0 2,588.19 2,541.30 98.2
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 95.1 95.1 96.6 96.4 95.7 48,267.60 45,785.27 94.9
COMFORIA OJIMA 95.0 97.0 99.0 99.0 98.0 2,551.86 2,526.34 99.0
COMFORIA OMORI TROIS 96.0 96.0 98.0 94.0 94.0 1,111.03 1,088.53 98.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 97.7 100.0 97.7 95.3 95.3 3,329.27 3,249.29 97.6
COMFORIA OGIMACHI 94.5 93.4 92.2 93.4 92.9 2,147.53 1,975.97 92.0
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 100.0 100.0 96.0 96.0 96.0 1,102.95 1,058.99 96.0
COMFORIA AKIHABARA EAST 96.1 98.5 99.3 97.2 99.1 4,582.07 4,520.86 98.7
COMFORIA MITA TROIS 91.1 91.1 94.0 97.1 100.0 874.21 847.04 96.9
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN 97.0 97.1 98.5 97.0 97.0 1,568.09 1,436.61 91.6
COMFORIA KAMATA 98.4 97.3 97.4 99.2 100.0 6,027.98 5,993.80 99.4
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST 94.1 95.8 97.6 95.0 94.2 3,095.68 2,836.24 91.6
COMFORIA KYOMACHIBORI 97.6 97.6 92.9 96.4 95.2 2,382.80 2,240.66 94.0
COMFORIA AWAZA 96.5 97.4 98.8 98.9 96.6 2,583.84 2,524.47 97.7
COMFORIA GYOTOKU 96.6 96.6 96.6 93.1 93.1 1,258.38 1,128.62 89.7
COMFORIA SHIBAURA - 100.0 92.7 92.8 95.1 1,099.23 1,020.08 92.8