Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May 2017 Jun. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 96.1 96.9 96.6 95.9 95.2 138,459.33 132,034.93 95.4
Sub-central Tokyo 97.2 97.3 97.6 96.3 96.1 126,543.99 121,863.49 96.3
Tokyo Metropolitan Area 95.6 95.3 97.2 96.1 96.6 9,790.36 9,492.15 97.0
Other Major Cities 95.0 95.9 96.6 95.4 94.4 28,242.59 26,497.93 93.8
All 96.5 96.9 97.0 96.0 95.5 303,036.27 289,888.50 95.7

Occupancy Rate of each Property

Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017 May 2017 Jun. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 95.5 98.1 95.3 97.5 97.7 2,473.56 2,418.67 97.8
COMFORIA WASEDA 99.0 97.2 96.1 95.1 96.1 2,836.97 2,608.59 91.9
COMFORIA SHIMOOCHIAI 95.9 95.9 100.0 100.0 95.5 2,430.20 2,362.17 97.2
COMFORIA HIGASHINAKANO 91.3 91.3 95.2 97.6 97.6 827.09 781.28 94.5
COMFORIA BUNKYOKASUGA 98.3 98.3 96.4 96.2 98.3 2,234.19 2,234.19 100.0
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 94.3 95.7 100.0 97.9 97.9 2,044.98 2,044.98 100.0
COMFORIA NISHIOI 98.3 98.3 96.6 91.5 98.3 1,174.94 1,135.04 96.6
COMFORIA NAKANO 98.2 93.3 96.2 96.2 93.3 1,640.96 1,565.32 95.4
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 96.3 98.5 97.9 94.9 95.1 3,892.18 3,722.78 95.6
COMFORIA NISHIKAMATA 95.0 94.2 98.3 95.9 93.2 2,634.08 2,524.58 95.8
COMFORIA OYAMA 97.1 99.0 100.0 91.9 93.1 3,607.39 3,399.45 94.2
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 97.8 95.6 97.8 97.8 100.0 1,162.80 1,136.96 97.8
COMFORIA KOMAZAWA 97.6 100.0 95.6 91.1 91.1 1,546.24 1,377.89 89.1
COMFORIA GINZA EAST 97.9 97.8 95.6 94.9 96.3 4,816.73 4,675.78 97.1
COMFORIA AZABUDAI 100.0 97.1 92.8 97.1 97.1 848.65 763.40 90.0
COMFORIA SHIBAKOEN 98.4 100.0 98.4 98.4 98.4 1,717.95 1,689.76 98.4
COMFORIA NISHIAZABU 91.3 91.5 95.8 95.8 95.8 937.26 897.88 95.8
COMFORIA MINAMIAOYAMA 76.3 76.3 79.4 79.4 79.4 1,496.36 1,187.40 79.4
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 399.18 399.18 100.0
COMFORIA NISHIWASEDA 98.2 98.6 98.2 96.0 100.0 2,535.67 2,492.82 98.3
COMFORIA KOISHIKAWA 100.0 97.4 97.4 97.5 97.5 830.35 808.55 97.4
COMFORIA SENGOKU 95.4 100.0 100.0 95.4 95.4 3,159.70 3,015.93 95.4
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 97.4 97.4 96.0 100.0 95.4 1,163.10 1,109.65 95.4
COMFORIA DAIKANYAMA - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 96.5 97.4 97.4 94.7 93.7 4,528.51 4,160.02 91.9
COMFORIA IKEBUKURO 100.0 100.0 100.0 92.7 96.5 963.47 929.60 96.5
COMFORIA KOMAE 94.8 94.8 97.1 97.1 97.1 1,338.53 1,299.47 97.1
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 96.2 96.2 93.4 97.1 93.4 1,128.88 1,053.84 93.4
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 98.7 97.3 97.5 97.5 98.9 4,431.79 4,315.60 97.4
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 98.1 100.0 97.2 100.0 98.1 1,392.56 1,392.56 100.0
COMFORIA OSHIAGE 100.0 100.0 98.0 96.1 98.1 1,058.10 1,058.10 100.0
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 100.0 100.0 98.2 94.7 90.7 1,184.50 1,163.62 98.2
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 100.0 94.1 100.0 100.0 97.9 1,260.51 1,260.51 100.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 97.9 97.2 99.3 96.5 96.5 3,725.52 3,621.59 97.2
COMFORIA HIMONYA 100.0 95.6 95.8 88.8 88.8 2,158.72 2,028.16 94.0
COMFORIA MISYUKU 100.0 98.5 98.5 97.3 92.5 2,598.50 2,380.98 91.6
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 95.4 97.7 95.1 91.7 94.3 1,602.88 1,440.94 89.9
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 97.9 96.1 97.9 96.0 96.0 1,230.92 1,181.06 95.9
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 97.6 98.7 98.7 98.5 97.2 6,436.14 6,043.46 93.9
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 100.0 98.2 100.0 95.1 95.1 1,902.12 1,788.17 94.0
COMFORIA RYOGOKU DEUX 98.7 98.7 100.0 98.7 96.8 1,587.35 1,557.32 98.1
COMFORIA OMORI DEUX 91.3 95.6 93.8 91.2 92.6 1,619.13 1,477.37 91.2
COMFORIA MACHIYA 100.0 100.0 100.0 97.0 100.0 1,279.83 1,279.83 100.0
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 94.0 96.2 98.1 96.2 95.7 1,408.46 1,381.42 98.1
COMFORIA YATSUKA 90.3 91.9 96.8 95.2 93.5 1,562.40 1,486.80 95.2
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 97.5 97.5 94.9 92.2 89.7 1,521.11 1,403.14 92.2
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 95.3 96.7 97.2 98.0 98.0 2,447.12 2,330.13 95.2
COMFORIA ATAGO 97.5 97.5 100.0 97.5 97.5 1,002.00 952.00 95.0
COMFORIA ASAKUSABASHI 97.9 98.1 96.6 97.6 98.7 4,234.76 4,062.81 95.9
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 94.5 97.9 97.5 93.9 98.7 2,106.75 2,032.82 96.5
COMFORIA TOYOSU 97.6 98.2 97.9 97.9 95.0 4,127.00 3,877.41 94.0
COMFORIA SHIN-OSAKA 97.7 97.2 98.9 95.2 93.8 5,999.67 5,564.17 92.7
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 92.3 97.7 97.7 97.0 96.9 1,708.14 1,616.61 94.6
COMFORIA KUDAN 93.9 100.0 97.8 95.6 97.8 1,589.22 1,502.09 94.5
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 97.2 97.2 100.0 100.0 97.2 1,447.92 1,407.91 97.2
COMFORIA SINKAWA 100.0 100.0 100.0 96.7 95.0 2,452.32 2,452.32 100.0
COMFORIA AKASAKA 92.5 100.0 100.0 97.5 97.5 2,182.10 2,073.24 95.0
COMFORIA MITA EAST 97.6 100.0 95.5 92.7 95.1 3,639.93 3,462.78 95.1
COMFORIA SHIBAURA CANAL 97.9 98.9 95.8 91.5 96.8 2,070.14 2,026.47 97.9
COMFORIA UENOHIROKOJI 96.5 96.5 96.5 96.5 93.1 1,462.39 1,377.14 94.2
COMFORIA KASUGATOMISAKA 100.0 97.9 94.3 97.6 97.4 3,527.90 3,484.97 98.8
COMFORIA HONKOMAGOME 100.0 94.5 100.0 91.7 94.5 2,222.28 2,160.28 97.2
COMFORIA MORISHITA 100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 1,977.02 1,928.59 97.6
COMFORIA KIBAKOEN 96.7 98.3 98.3 100.0 100.0 1,281.00 1,281.00 100.0
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 90.4 91.6 91.7 93.4 95.9 2,889.46 2,889.46 100.0
COMFORIA NISHIMAGOME 93.8 95.7 95.7 96.3 94.4 1,553.35 1,466.20 94.4
COMFORIA KITASANDO 96.3 97.7 97.2 96.6 97.0 4,968.93 4,812.58 96.9
COMFORIA YOYOGIUEHARA 98.2 100.0 96.6 98.4 90.2 2,001.41 1,844.46 92.2
COMFORIA SASAZUKA 100.0 97.5 95.5 98.0 96.9 2,579.00 2,496.23 96.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 96.8 95.2 98.4 98.7 100.0 2,060.47 2,060.47 100.0
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 97.8 96.5 96.2 93.3 93.5 2,033.51 1,953.34 96.1
COMFORIA KAGURAZAKA 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 850.72 850.72 100.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 95.4 95.7 93.2 98.9 96.8 2,754.80 2,696.45 97.9
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 100.0 100.0 95.2 95.2 98.0 1,496.46 1,463.09 97.8
COMFORIA SHINKOYASU 97.1 94.8 94.8 97.1 100.0 2,320.47 2,320.47 100.0
COMFORIA SHINSAKAE 91.1 93.1 95.8 93.8 93.1 3,674.88 3,337.32 90.8
COMFORIA KITAHORIE 94.8 97.4 100.0 100.0 97.4 1,806.94 1,736.74 96.1
COMFORIA NIBANCHO 100.0 100.0 100.0 97.2 89.7 1,816.64 1,737.20 95.6
COMFORIA NISHISHINJUKU 91.7 94.4 96.3 96.5 94.1 1,767.64 1,702.79 96.3
COMFORIA KOMABA 99.0 97.1 93.2 91.4 90.9 5,342.38 4,776.78 89.4
COMFORIA KANDAJINBOCHO 100.0 100.0 97.7 97.7 95.3 1,686.07 1,606.49 95.3
COMFORIA NIHONBASHI 95.7 100.0 95.6 98.6 96.0 2,805.71 2,805.71 100.0
COMFORIA TAMACHI 98.7 100.0 98.4 94.3 94.7 4,251.63 3,885.54 91.4
COMFORIA AZABUJUBAN 98.2 94.5 94.5 94.5 92.7 1,399.64 1,323.20 94.5
COMFORIA KINSHICHO 98.2 96.5 98.2 92.6 94.3 1,428.32 1,428.32 100.0
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 93.9 92.8 97.4 96.0 96.8 6,141.98 5,979.92 97.4
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 100.0 94.5 100.0 100.0 100.0 2,807.46 2,807.46 100.0
COMFORIA MEGUROYAKUMO 94.1 97.3 97.3 100.0 97.2 1,177.99 1,117.66 94.9
COMFORIA YOGA 97.8 97.8 97.8 97.8 90.9 1,366.04 1,335.43 97.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 94.8 96.5 100.0 98.3 89.6 1,644.78 1,473.45 89.6
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 100.0 100.0 97.9 97.9 98.1 1,371.23 1,345.20 98.1
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 97.0 100.0 100.0 96.3 96.4 6,966.04 6,648.82 95.4
COMFORIA KITASANJO 96.7 96.7 98.4 100.0 100.0 3,222.00 3,114.00 96.6
COMFORIA AZABU EAST 96.6 100.0 99.0 98.1 97.1 2,634.46 2,492.19 94.6
COMFORIA SHINAGAWA EAST 97.2 98.2 95.4 98.1 96.3 2,588.19 2,565.56 99.1
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 95.2 95.6 95.8 95.6 94.6 48,267.60 45,969.14 95.2
COMFORIA OJIMA 97.0 94.0 96.0 99.0 96.0 2,553.30 2,426.10 95.0
COMFORIA OMORI TROIS 96.0 94.0 96.0 96.0 100.0 1,110.62 1,110.62 100.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 92.9 97.7 92.9 90.5 92.9 3,329.25 3,090.89 92.8
COMFORIA OGIMACHI 94.8 94.8 91.9 97.5 93.8 2,147.53 2,068.17 96.3
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 84.0 87.8 100.0 95.0 95.0 1,102.95 1,102.95 100.0
COMFORIA AKIHABARA EAST - 100.0 99.3 98.2 95.1 4,582.07 4,408.76 96.2
COMFORIA MITA TROIS - 97.1 94.2 85.6 85.6 874.21 748.04 85.6
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN - 97.0 98.5 98.3 98.5 1,568.09 1,544.91 98.5
COMFORIA KAMATA - 97.6 99.6 98.7 98.9 6,027.98 5,959.41 98.9
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA - 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST - 95.6 94.8 93.9 90.2 3,095.68 2,859.27 92.4
COMFORIA KYOMACHIBORI - 91.6 96.4 92.9 94.0 2,382.80 2,268.72 95.2
COMFORIA AWAZA - 97.8 98.8 97.6 96.5 2,583.84 2,458.65 95.2
COMFORIA GYOTOKU - - - - - 1,258.38 1,215.82 96.6