Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 96.6 96.8 96.2 96.1 96.9 138,461.92 133,773.27 96.6
Sub-central Tokyo 96.1 96.6 96.9 97.2 97.3 126,546.09 123,464.03 97.6
Tokyo Metropolitan Area 97.6 98.2 97.0 95.6 95.3 8,531.98 8,294.63 97.2
Other Major Cities 95.2 94.7 94.9 95.0 95.9 28,242.57 27,278.58 96.6
All 96.3 96.6 96.5 96.5 96.9 301,782.56 292,810.51 97.0

Occupancy Rate of each Property

Oct. 2016 Nov. 2016 Dec. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 97.8 95.6 95.6 95.5 98.1 2,473.56 2,357.94 95.3
COMFORIA WASEDA 97.2 99.0 97.9 99.0 97.2 2,836.97 2,726.87 96.1
COMFORIA SHIMOOCHIAI 100.0 100.0 100.0 95.9 95.9 2,430.20 2,430.20 100.0
COMFORIA HIGASHINAKANO 97.6 88.9 88.9 91.3 91.3 827.09 787.07 95.2
COMFORIA BUNKYOKASUGA 98.2 97.2 96.7 98.3 98.3 2,234.19 2,153.07 96.4
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 95.1 98.6 97.1 94.3 95.7 2,044.98 2,044.98 100.0
COMFORIA NISHIOI 96.6 96.6 98.3 98.3 98.3 1,174.94 1,135.04 96.6
COMFORIA NAKANO 95.9 95.9 93.4 98.2 93.3 1,640.96 1,578.05 96.2
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 94.8 92.5 94.9 96.3 98.5 3,892.18 3,810.33 97.9
COMFORIA NISHIKAMATA 96.0 97.6 95.9 95.0 94.2 2,634.08 2,589.34 98.3
COMFORIA OYAMA 96.4 96.3 95.0 97.1 99.0 3,607.39 3,607.39 100.0
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 100.0 100.0 100.0 97.8 95.6 1,162.80 1,136.96 97.8
COMFORIA KOMAZAWA 95.8 97.9 100.0 97.6 100.0 1,546.24 1,477.53 95.6
COMFORIA GINZA EAST 98.8 97.4 97.9 97.9 97.8 4,816.73 4,603.23 95.6
COMFORIA AZABUDAI 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 848.65 787.38 92.8
COMFORIA SHIBAKOEN 92.7 96.7 100.0 98.4 100.0 1,717.95 1,689.76 98.4
COMFORIA NISHIAZABU 96.2 91.9 95.7 91.3 91.5 937.26 897.88 95.8
COMFORIA MINAMIAOYAMA 79.4 79.4 79.4 76.3 76.3 1,496.36 1,187.40 79.4
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 399.18 399.18 100.0
COMFORIA NISHIWASEDA 100.0 100.0 98.2 98.2 98.6 2,535.67 2,489.06 98.2
COMFORIA KOISHIKAWA 95.0 100.0 100.0 100.0 97.4 830.35 809.09 97.4
COMFORIA SENGOKU 95.6 96.2 93.9 95.4 100.0 3,159.70 3,159.70 100.0
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 96.0 100.0 97.4 97.4 97.4 1,163.10 1,116.63 96.0
COMFORIA DAIKANYAMA - - - - - - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD - - - - - - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 98.4 99.2 97.5 96.5 97.4 4,528.51 4,412.76 97.4
COMFORIA IKEBUKURO 92.7 92.7 100.0 100.0 100.0 963.47 963.47 100.0
COMFORIA KOMAE 95.8 95.8 90.7 94.8 94.8 1,338.53 1,299.47 97.1
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 100.0 97.1 100.0 96.2 96.2 1,128.88 1,053.84 93.4
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 96.0 97.5 98.9 98.7 97.3 4,431.79 4,321.66 97.5
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 95.3 95.3 95.3 98.1 100.0 1,392.56 1,353.29 97.2
COMFORIA OSHIAGE 93.7 100.0 100.0 100.0 100.0 1,058.10 1,036.98 98.0
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 92.0 97.8 97.8 100.0 100.0 1,184.50 1,163.62 98.2
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 100.0 97.9 97.9 100.0 94.1 1,260.51 1,260.51 100.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 97.2 96.5 98.6 97.9 97.2 3,725.52 3,699.87 99.3
COMFORIA HIMONYA 95.8 95.8 100.0 100.0 95.6 2,158.72 2,067.07 95.8
COMFORIA MISYUKU 96.5 96.5 98.2 100.0 98.5 2,598.50 2,558.31 98.5
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 97.7 97.2 100.0 95.4 97.7 1,602.88 1,524.45 95.1
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 97.6 97.6 100.0 97.9 96.1 1,230.92 1,205.36 97.9
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 94.5 97.0 98.4 97.6 98.7 6,436.14 6,350.49 98.7
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 97.4 100.0 100.0 100.0 98.2 1,902.12 1,902.12 100.0
COMFORIA RYOGOKU DEUX 97.4 97.4 98.7 98.7 98.7 1,587.35 1,587.35 100.0
COMFORIA OMORI DEUX 97.1 97.1 91.3 91.3 95.6 1,619.13 1,519.42 93.8
COMFORIA MACHIYA 97.0 93.9 97.0 100.0 100.0 1,279.83 1,279.83 100.0
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 97.8 97.8 95.9 94.0 96.2 1,408.46 1,381.37 98.1
COMFORIA YATSUKA 100.0 100.0 95.2 90.3 91.9 1,562.40 1,512.00 96.8
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 100.0 100.0 97.3 97.5 97.5 1,521.11 1,443.68 94.9
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 97.3 97.3 96.3 95.3 96.7 2,447.12 2,378.25 97.2
COMFORIA ATAGO 100.0 97.5 90.0 97.5 97.5 1,002.00 1,002.00 100.0
COMFORIA ASAKUSABASHI 97.6 98.8 98.8 97.9 98.1 4,234.76 4,092.18 96.6
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 93.9 92.2 97.4 94.5 97.9 2,106.75 2,053.07 97.5
COMFORIA TOYOSU 93.1 95.2 92.7 97.6 98.2 4,127.00 4,040.17 97.9
COMFORIA SHIN-OSAKA 97.3 95.7 95.7 97.7 97.2 5,999.67 5,933.41 98.9
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 93.1 98.5 98.5 92.3 97.7 1,708.14 1,669.01 97.7
COMFORIA KUDAN 94.9 86.2 93.9 93.9 100.0 1,589.22 1,554.09 97.8
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 94.5 100.0 100.0 97.2 97.2 1,447.92 1,447.92 100.0
COMFORIA SINKAWA 98.3 95.0 98.3 100.0 100.0 2,452.32 2,452.32 100.0
COMFORIA AKASAKA 100.0 97.5 97.5 92.5 100.0 2,182.10 2,182.10 100.0
COMFORIA MITA EAST 95.1 95.1 96.5 97.6 100.0 3,639.93 3,475.98 95.5
COMFORIA SHIBAURA CANAL 96.8 95.8 94.7 97.9 98.9 2,070.14 1,982.80 95.8
COMFORIA UENOHIROKOJI 93.2 93.2 96.5 96.5 96.5 1,462.39 1,411.80 96.5
COMFORIA KASUGATOMISAKA 98.2 98.4 98.8 100.0 97.9 3,527.90 3,327.72 94.3
COMFORIA HONKOMAGOME 100.0 97.3 100.0 100.0 94.5 2,222.28 2,222.28 100.0
COMFORIA MORISHITA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,977.02 1,977.02 100.0
COMFORIA KIBAKOEN 96.7 96.7 98.3 96.7 98.3 1,281.00 1,259.65 98.3
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 98.3 100.0 93.6 90.4 91.6 2,889.46 2,649.62 91.7
COMFORIA NISHIMAGOME 97.6 91.4 93.3 93.8 95.7 1,553.35 1,486.70 95.7
COMFORIA KITASANDO 98.0 97.4 97.2 96.3 97.7 4,971.52 4,833.04 97.2
COMFORIA YOYOGIUEHARA 100.0 100.0 98.2 98.2 100.0 2,001.41 1,934.05 96.6
COMFORIA SASAZUKA 100.0 100.0 100.0 100.0 97.5 2,579.00 2,462.99 95.5
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 96.8 98.4 98.4 96.8 95.2 2,060.47 2,027.52 98.4
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 90.4 90.7 95.9 97.8 96.5 2,033.51 1,955.37 96.2
COMFORIA KAGURAZAKA 97.0 92.2 83.9 97.1 97.1 850.72 825.95 97.1
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 92.9 95.7 97.9 95.4 95.7 2,754.80 2,567.39 93.2
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 94.4 96.6 94.0 100.0 100.0 1,496.46 1,424.25 95.2
COMFORIA SHINKOYASU 97.1 97.1 100.0 97.1 94.8 2,320.47 2,199.67 94.8
COMFORIA SHINSAKAE 96.6 94.4 94.5 91.1 93.1 3,674.88 3,520.02 95.8
COMFORIA KITAHORIE 90.7 97.4 96.1 94.8 97.4 1,806.94 1,806.94 100.0
COMFORIA NIBANCHO 97.6 100.0 100.0 100.0 100.0 1,816.64 1,816.64 100.0
COMFORIA NISHISHINJUKU 93.1 94.6 96.0 91.7 94.4 1,767.64 1,702.79 96.3
COMFORIA KOMABA 96.6 97.1 96.6 99.0 97.1 5,342.38 4,980.16 93.2
COMFORIA KANDAJINBOCHO 96.0 97.6 100.0 100.0 100.0 1,686.07 1,646.86 97.7
COMFORIA NIHONBASHI 100.0 100.0 94.2 95.7 100.0 2,805.71 2,682.79 95.6
COMFORIA TAMACHI 100.0 100.0 96.0 98.7 100.0 4,251.63 4,185.40 98.4
COMFORIA AZABUJUBAN 94.5 94.5 92.7 98.2 94.5 1,399.64 1,323.20 94.5
COMFORIA KINSHICHO 92.8 100.0 100.0 98.2 96.5 1,428.32 1,402.88 98.2
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 95.2 94.8 95.2 93.9 92.8 6,141.98 5,984.96 97.4
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 100.0 98.2 100.0 100.0 94.5 2,807.46 2,807.46 100.0
COMFORIA MEGUROYAKUMO 100.0 100.0 100.0 94.1 97.3 1,177.99 1,146.08 97.3
COMFORIA YOGA 95.6 97.8 100.0 97.8 97.8 1,366.04 1,335.57 97.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 96.5 98.3 94.8 94.8 96.5 1,644.78 1,644.78 100.0
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 97.0 92.9 95.1 100.0 100.0 1,371.23 1,341.95 97.9
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 95.9 95.8 97.2 97.0 100.0 6,966.04 6,966.04 100.0
COMFORIA KITASANJO 97.7 96.6 97.7 96.7 96.7 3,222.00 3,169.14 98.4
COMFORIA AZABU EAST 97.7 99.0 96.1 96.6 100.0 2,634.46 2,608.98 99.0
COMFORIA SHINAGAWA EAST 97.2 97.2 93.6 97.2 98.2 2,588.19 2,470.05 95.4
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 95.5 96.5 95.7 95.2 95.6 48,267.60 46,241.55 95.8
COMFORIA OJIMA 91.9 91.9 91.9 97.0 94.0 2,555.40 2,453.36 96.0
COMFORIA OMORI TROIS 94.0 96.0 94.0 96.0 94.0 1,110.62 1,066.44 96.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 88.1 88.1 90.5 92.9 97.7 3,329.24 3,091.43 92.9
COMFORIA OGIMACHI 98.0 96.9 94.6 94.8 94.8 2,147.52 1,973.11 91.9
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI - - 88.0 84.0 87.8 1,102.95 1,102.95 100.0
COMFORIA AKIHABARA EAST - - - - 100.0 4,582.07 4,549.24 99.3
COMFORIA MITA TROIS - - - - 97.1 874.21 823.85 94.2
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN - - - - 97.0 1,568.09 1,544.91 98.5
COMFORIA KAMATA - - - - 97.6 6,027.98 6,001.88 99.6
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA - - - - 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST - - - - 95.6 3,095.68 2,933.44 94.8
COMFORIA KYOMACHIBORI - - - - 91.6 2,382.80 2,297.70 96.4
COMFORIA AWAZA - - - - 97.8 2,583.84 2,553.39 98.8