Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Nov. 2016 Dec. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 96.8 96.2 96.1 96.9 96.6 138,461.17 132,813.03 95.9
Sub-central Tokyo 96.6 96.9 97.2 97.3 97.6 126,545.63 121,868.75 96.3
Tokyo Metropolitan Area 98.2 97.0 95.6 95.3 97.2 8,531.98 8,202.12 96.1
Other Major Cities 94.7 94.9 95.0 95.9 96.6 28,242.58 26,935.92 95.4
All 96.6 96.5 96.5 96.9 97.0 301,781.36 289,819.82 96.0

Occupancy Rate of each Property

Nov. 2016 Dec. 2016 Jan. 2017 Feb. 2017 Mar. 2017 Apr. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 95.6 95.6 95.5 98.1 95.3 2,473.56 2,412.83 97.5
COMFORIA WASEDA 99.0 97.9 99.0 97.2 96.1 2,836.97 2,697.59 95.1
COMFORIA SHIMOOCHIAI 100.0 100.0 95.9 95.9 100.0 2,430.20 2,430.20 100.0
COMFORIA HIGASHINAKANO 88.9 88.9 91.3 91.3 95.2 827.09 807.08 97.6
COMFORIA BUNKYOKASUGA 97.2 96.7 98.3 98.3 96.4 2,234.19 2,149.20 96.2
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 98.6 97.1 94.3 95.7 100.0 2,044.98 2,001.99 97.9
COMFORIA NISHIOI 96.6 98.3 98.3 98.3 96.6 1,174.94 1,075.19 91.5
COMFORIA NAKANO 95.9 93.4 98.2 93.3 96.2 1,640.96 1,578.05 96.2
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 92.5 94.9 96.3 98.5 97.9 3,892.18 3,694.82 94.9
COMFORIA NISHIKAMATA 97.6 95.9 95.0 94.2 98.3 2,634.08 2,525.71 95.9
COMFORIA OYAMA 96.3 95.0 97.1 99.0 100.0 3,607.39 3,316.41 91.9
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 100.0 100.0 97.8 95.6 97.8 1,162.80 1,136.96 97.8
COMFORIA KOMAZAWA 97.9 100.0 97.6 100.0 95.6 1,546.24 1,408.82 91.1
COMFORIA GINZA EAST 97.4 97.9 97.9 97.8 95.6 4,816.73 4,569.16 94.9
COMFORIA AZABUDAI 100.0 100.0 100.0 97.1 92.8 848.65 824.16 97.1
COMFORIA SHIBAKOEN 96.7 100.0 98.4 100.0 98.4 1,717.95 1,689.76 98.4
COMFORIA NISHIAZABU 91.9 95.7 91.3 91.5 95.8 937.26 897.88 95.8
COMFORIA MINAMIAOYAMA 79.4 79.4 76.3 76.3 79.4 1,496.36 1,187.40 79.4
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 399.18 399.18 100.0
COMFORIA NISHIWASEDA 100.0 98.2 98.2 98.6 98.2 2,535.67 2,434.20 96.0
COMFORIA KOISHIKAWA 100.0 100.0 100.0 97.4 97.4 830.35 809.68 97.5
COMFORIA SENGOKU 96.2 93.9 95.4 100.0 100.0 3,159.70 3,015.93 95.4
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 100.0 97.4 97.4 97.4 96.0 1,163.10 1,163.10 100.0
COMFORIA DAIKANYAMA - - - - #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD - - - - #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 99.2 97.5 96.5 97.4 97.4 4,528.51 4,286.30 94.7
COMFORIA IKEBUKURO 92.7 100.0 100.0 100.0 100.0 963.47 893.30 92.7
COMFORIA KOMAE 95.8 90.7 94.8 94.8 97.1 1,338.53 1,299.47 97.1
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 97.1 100.0 96.2 96.2 93.4 1,128.88 1,096.29 97.1
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 97.5 98.9 98.7 97.3 97.5 4,431.79 4,321.66 97.5
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 95.3 95.3 98.1 100.0 97.2 1,392.56 1,392.56 100.0
COMFORIA OSHIAGE 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 1,058.10 1,016.98 96.1
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 97.8 97.8 100.0 100.0 98.2 1,184.50 1,121.86 94.7
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 97.9 97.9 100.0 94.1 100.0 1,260.51 1,260.51 100.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 96.5 98.6 97.9 97.2 99.3 3,725.52 3,595.21 96.5
COMFORIA HIMONYA 95.8 100.0 100.0 95.6 95.8 2,158.72 1,917.71 88.8
COMFORIA MISYUKU 96.5 98.2 100.0 98.5 98.5 2,598.50 2,529.24 97.3
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 97.2 100.0 95.4 97.7 95.1 1,602.88 1,469.82 91.7
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 97.6 100.0 97.9 96.1 97.9 1,230.92 1,181.54 96.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 97.0 98.4 97.6 98.7 98.7 6,436.14 6,340.01 98.5
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 100.0 100.0 100.0 98.2 100.0 1,902.12 1,808.85 95.1
COMFORIA RYOGOKU DEUX 97.4 98.7 98.7 98.7 100.0 1,587.35 1,566.63 98.7
COMFORIA OMORI DEUX 97.1 91.3 91.3 95.6 93.8 1,619.13 1,476.09 91.2
COMFORIA MACHIYA 93.9 97.0 100.0 100.0 100.0 1,279.83 1,240.83 97.0
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 97.8 95.9 94.0 96.2 98.1 1,408.46 1,354.33 96.2
COMFORIA YATSUKA 100.0 95.2 90.3 91.9 96.8 1,562.40 1,486.80 95.2
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 100.0 97.3 97.5 97.5 94.9 1,521.11 1,402.04 92.2
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 97.3 96.3 95.3 96.7 97.2 2,447.12 2,396.99 98.0
COMFORIA ATAGO 97.5 90.0 97.5 97.5 100.0 1,002.00 976.81 97.5
COMFORIA ASAKUSABASHI 98.8 98.8 97.9 98.1 96.6 4,234.76 4,132.77 97.6
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 92.2 97.4 94.5 97.9 97.5 2,106.75 1,978.27 93.9
COMFORIA TOYOSU 95.2 92.7 97.6 98.2 97.9 4,127.00 4,040.17 97.9
COMFORIA SHIN-OSAKA 95.7 95.7 97.7 97.2 98.9 5,999.67 5,711.59 95.2
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 98.5 98.5 92.3 97.7 97.7 1,708.14 1,656.12 97.0
COMFORIA KUDAN 86.2 93.9 93.9 100.0 97.8 1,589.22 1,518.66 95.6
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 100.0 100.0 97.2 97.2 100.0 1,447.92 1,447.92 100.0
COMFORIA SINKAWA 95.0 98.3 100.0 100.0 100.0 2,452.32 2,370.22 96.7
COMFORIA AKASAKA 97.5 97.5 92.5 100.0 100.0 2,182.10 2,128.35 97.5
COMFORIA MITA EAST 95.1 96.5 97.6 100.0 95.5 3,639.93 3,373.11 92.7
COMFORIA SHIBAURA CANAL 95.8 94.7 97.9 98.9 95.8 2,070.14 1,894.92 91.5
COMFORIA UENOHIROKOJI 93.2 96.5 96.5 96.5 96.5 1,462.39 1,411.80 96.5
COMFORIA KASUGATOMISAKA 98.4 98.8 100.0 97.9 94.3 3,527.90 3,442.03 97.6
COMFORIA HONKOMAGOME 97.3 100.0 100.0 94.5 100.0 2,222.28 2,037.09 91.7
COMFORIA MORISHITA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,977.02 1,977.02 100.0
COMFORIA KIBAKOEN 96.7 98.3 96.7 98.3 98.3 1,281.00 1,281.00 100.0
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 100.0 93.6 90.4 91.6 91.7 2,889.46 2,697.50 93.4
COMFORIA NISHIMAGOME 91.4 93.3 93.8 95.7 95.7 1,553.35 1,495.25 96.3
COMFORIA KITASANDO 97.4 97.2 96.3 97.7 97.2 4,970.77 4,801.87 96.6
COMFORIA YOYOGIUEHARA 100.0 98.2 98.2 100.0 96.6 2,001.41 1,970.16 98.4
COMFORIA SASAZUKA 100.0 100.0 100.0 97.5 95.5 2,579.00 2,527.52 98.0
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 98.4 98.4 96.8 95.2 98.4 2,060.47 2,034.07 98.7
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 90.7 95.9 97.8 96.5 96.2 2,033.51 1,896.46 93.3
COMFORIA KAGURAZAKA 92.2 83.9 97.1 97.1 97.1 850.72 825.95 97.1
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 95.7 97.9 95.4 95.7 93.2 2,754.80 2,725.40 98.9
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 96.6 94.0 100.0 100.0 95.2 1,496.46 1,424.25 95.2
COMFORIA SHINKOYASU 97.1 100.0 97.1 94.8 94.8 2,320.47 2,252.67 97.1
COMFORIA SHINSAKAE 94.4 94.5 91.1 93.1 95.8 3,674.88 3,445.20 93.8
COMFORIA KITAHORIE 97.4 96.1 94.8 97.4 100.0 1,806.94 1,806.94 100.0
COMFORIA NIBANCHO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,816.64 1,766.32 97.2
COMFORIA NISHISHINJUKU 94.6 96.0 91.7 94.4 96.3 1,767.64 1,706.55 96.5
COMFORIA KOMABA 97.1 96.6 99.0 97.1 93.2 5,342.38 4,882.27 91.4
COMFORIA KANDAJINBOCHO 97.6 100.0 100.0 100.0 97.7 1,686.07 1,646.86 97.7
COMFORIA NIHONBASHI 100.0 94.2 95.7 100.0 95.6 2,805.71 2,765.27 98.6
COMFORIA TAMACHI 100.0 96.0 98.7 100.0 98.4 4,251.63 4,007.86 94.3
COMFORIA AZABUJUBAN 94.5 92.7 98.2 94.5 94.5 1,399.64 1,323.20 94.5
COMFORIA KINSHICHO 100.0 100.0 98.2 96.5 98.2 1,428.32 1,322.10 92.6
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 94.8 95.2 93.9 92.8 97.4 6,141.98 5,897.24 96.0
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 98.2 100.0 100.0 94.5 100.0 2,807.46 2,807.46 100.0
COMFORIA MEGUROYAKUMO 100.0 100.0 94.1 97.3 97.3 1,177.99 1,177.99 100.0
COMFORIA YOGA 97.8 100.0 97.8 97.8 97.8 1,366.04 1,335.57 97.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 98.3 94.8 94.8 96.5 100.0 1,644.78 1,616.35 98.3
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 92.9 95.1 100.0 100.0 97.9 1,371.23 1,341.98 97.9
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 95.8 97.2 97.0 100.0 100.0 6,966.04 6,705.40 96.3
COMFORIA KITASANJO 96.6 97.7 96.7 96.7 98.4 3,222.00 3,222.00 100.0
COMFORIA AZABU EAST 99.0 96.1 96.6 100.0 99.0 2,634.46 2,583.54 98.1
COMFORIA SHINAGAWA EAST 97.2 93.6 97.2 98.2 95.4 2,588.19 2,540.25 98.1
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 96.5 95.7 95.2 95.6 95.8 48,267.60 46,139.01 95.6
COMFORIA OJIMA 91.9 91.9 97.0 94.0 96.0 2,554.94 2,529.52 99.0
COMFORIA OMORI TROIS 96.0 94.0 96.0 94.0 96.0 1,110.62 1,066.44 96.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 88.1 90.5 92.9 97.7 92.9 3,329.24 3,013.58 90.5
COMFORIA OGIMACHI 96.9 94.6 94.8 94.8 91.9 2,147.53 2,094.29 97.5
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI - 88.0 84.0 87.8 100.0 1,102.95 1,047.98 95.0
COMFORIA AKIHABARA EAST - - - 100.0 99.3 4,582.07 4,501.33 98.2
COMFORIA MITA TROIS - - - 97.1 94.2 874.21 748.04 85.6
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN - - - 97.0 98.5 1,568.09 1,541.52 98.3
COMFORIA KAMATA - - - 97.6 99.6 6,027.98 5,950.92 98.7
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA - - - 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST - - - 95.6 94.8 3,095.68 2,906.78 93.9
COMFORIA KYOMACHIBORI - - - 91.6 96.4 2,382.80 2,212.60 92.9
COMFORIA AWAZA - - - 97.8 98.8 2,583.84 2,522.94 97.6