Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017 Jan. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 96.7 96.7 96.1 96.4 97.3 141,336.58 135,502.59 95.9
Sub-central Tokyo 97.6 97.2 97.0 97.2 97.7 139,059.85 135,516.98 97.5
Tokyo Metropolitan Area 94.4 94.6 94.9 95.6 96.3 7,888.24 7,785.86 98.7
Other Major Cities 95.9 95.4 95.8 95.7 95.5 30,793.85 29,567.31 96.0
All 96.9 96.7 96.4 96.7 97.2 319,078.52 308,372.74 96.6

Occupancy Rate of each Property

Oct. 2017 Nov. 2017 Dec. 2017 Jan. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 100.0 97.7 97.5 97.5 97.5 2,473.56 2,473.56 100.0
COMFORIA WASEDA 96.9 99.0 97.2 97.2 97.9 2,836.97 2,778.41 97.9
COMFORIA SHIMOOCHIAI 97.7 97.7 100.0 100.0 100.0 2,430.20 2,430.20 100.0
COMFORIA HIGASHINAKANO 97.6 89.6 87.2 97.6 100.0 827.09 807.08 97.6
COMFORIA BUNKYOKASUGA 96.1 98.1 100.0 99.0 98.0 2,234.19 2,189.58 98.0
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 97.2 100.0 97.2 97.2 97.2 2,044.98 1,957.12 95.7
COMFORIA NISHIOI 100.0 98.3 96.6 100.0 98.3 1,174.94 1,174.94 100.0
COMFORIA NAKANO 100.0 100.0 93.6 93.9 100.0 1,640.96 1,596.26 97.3
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 97.9 98.5 97.2 94.2 96.1 3,892.18 3,866.77 99.3
COMFORIA NISHIKAMATA 95.6 93.1 96.7 97.5 93.5 2,634.08 2,525.15 95.9
COMFORIA OYAMA 96.6 98.3 97.3 97.0 98.0 3,607.39 3,570.71 99.0
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 97.8 97.8 95.6 95.6 97.8 1,162.80 1,162.80 100.0
COMFORIA KOMAZAWA 98.0 97.9 98.0 94.6 96.0 1,546.24 1,515.31 98.0
COMFORIA GINZA EAST 99.5 99.5 99.5 98.7 100.0 4,816.73 4,696.32 97.5
COMFORIA AZABUDAI 86.0 90.3 93.1 90.3 82.2 848.65 814.14 95.9
COMFORIA SHIBAKOEN 98.4 96.3 98.4 100.0 98.1 1,717.95 1,685.77 98.1
COMFORIA NISHIAZABU 100.0 100.0 100.0 100.0 91.9 937.26 862.45 92.0
COMFORIA MINAMIAOYAMA 97.6 97.6 100.0 100.0 96.8 1,486.07 1,430.58 96.3
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 68.2 84.1 84.1 84.1 84.1 399.18 335.81 84.1
COMFORIA NISHIWASEDA 94.2 93.6 90.0 96.4 100.0 2,535.67 2,449.97 96.6
COMFORIA KOISHIKAWA 100.0 100.0 100.0 97.5 100.0 830.35 830.35 100.0
COMFORIA SENGOKU 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 3,159.70 3,159.70 100.0
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 100.0 100.0 100.0 100.0 97.4 1,163.10 1,163.10 100.0
COMFORIA DAIKANYAMA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 95.7 96.0 95.8 92.2 97.6 4,528.51 4,430.74 97.8
COMFORIA IKEBUKURO 92.7 93.0 89.3 92.8 100.0 963.47 963.47 100.0
COMFORIA KOMAE 91.3 91.3 91.5 95.3 95.3 1,338.53 1,338.53 100.0
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 92.9 93.8 90.0 96.2 100.0 1,128.88 1,128.88 100.0
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 97.8 96.4 97.5 97.5 96.4 4,431.79 4,159.44 93.9
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 97.2 100.0 98.1 100.0 98.1 1,392.56 1,326.64 95.3
COMFORIA OSHIAGE 96.0 98.0 97.2 95.3 98.0 1,058.10 1,058.10 100.0
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 98.2 95.9 98.2 100.0 98.2 1,184.50 1,184.50 100.0
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 98.0 100.0 100.0 100.0 96.1 1,260.51 1,235.30 98.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 97.9 97.9 97.9 97.9 97.9 3,725.52 3,698.71 99.3
COMFORIA HIMONYA 97.3 97.3 97.3 91.6 94.3 2,158.72 2,085.58 96.6
COMFORIA MISYUKU 94.9 91.5 94.8 96.5 98.9 2,598.50 2,558.31 98.5
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 97.2 97.2 97.4 98.0 98.0 1,602.88 1,539.60 96.1
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 94.0 93.9 91.9 89.9 94.0 1,230.92 1,230.92 100.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 96.9 96.9 96.5 96.4 97.6 6,436.14 6,263.66 97.3
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 91.8 96.2 94.1 96.4 98.8 - - -
COMFORIA RYOGOKU DEUX 96.8 97.4 95.5 92.8 92.9 1,589.22 1,529.85 96.3
COMFORIA OMORI DEUX 97.1 96.9 98.3 97.1 95.6 1,619.13 1,526.33 94.3
COMFORIA MACHIYA 97.0 97.0 100.0 97.0 100.0 1,279.83 1,201.83 93.9
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 93.3 93.3 95.5 91.6 93.1 1,408.46 1,378.08 97.8
COMFORIA YATSUKA 98.4 98.4 95.2 95.2 98.4 1,562.40 1,512.00 96.8
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 97.3 100.0 100.0 100.0 94.7 1,521.11 1,480.57 97.3
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 98.2 100.0 98.2 99.0 98.0 2,447.12 2,330.02 95.2
COMFORIA ATAGO 97.5 97.5 97.5 100.0 97.5 1,002.00 951.62 95.0
COMFORIA ASAKUSABASHI 98.5 97.9 98.5 98.8 100.0 4,234.76 4,209.63 99.4
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 97.5 98.7 98.7 96.0 100.0 2,106.75 2,106.75 100.0
COMFORIA TOYOSU 97.5 97.6 96.0 98.3 96.7 4,127.00 3,942.08 95.5
COMFORIA SHIN-OSAKA 97.0 97.8 98.3 98.3 96.9 5,999.67 5,898.61 98.3
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 100.0 96.2 97.7 100.0 100.0 1,708.14 1,669.01 97.7
COMFORIA KUDAN 100.0 100.0 97.2 97.2 100.0 1,589.22 1,554.09 97.8
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 91.7 100.0 97.2 100.0 94.5 1,447.92 1,367.88 94.5
COMFORIA SINKAWA 100.0 100.0 96.7 98.3 95.0 2,452.32 2,411.27 98.3
COMFORIA AKASAKA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2,182.10 2,074.36 95.1
COMFORIA MITA EAST 98.6 96.3 94.9 94.6 97.2 3,639.93 3,589.08 98.6
COMFORIA SHIBAURA CANAL 99.0 97.9 96.9 94.7 96.8 2,070.14 2,048.17 98.9
COMFORIA UENOHIROKOJI 98.3 100.0 100.0 100.0 96.1 1,462.39 1,354.75 92.6
COMFORIA KASUGATOMISAKA 97.9 97.9 98.2 99.4 97.4 3,527.90 3,435.51 97.4
COMFORIA HONKOMAGOME 97.2 97.2 94.6 94.5 97.2 2,222.28 2,222.28 100.0
COMFORIA MORISHITA 100.0 100.0 97.5 98.7 98.7 1,977.02 1,952.05 98.7
COMFORIA KIBAKOEN 95.0 96.7 96.7 98.3 96.7 1,281.00 1,281.00 100.0
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 98.4 98.7 94.0 98.9 100.0 2,889.46 2,858.31 98.9
COMFORIA NISHIMAGOME 98.1 98.1 100.0 100.0 96.3 1,553.35 1,457.65 93.8
COMFORIA KITASANDO 94.4 97.0 95.7 97.0 98.8 4,967.12 4,791.62 96.5
COMFORIA YOYOGIUEHARA 90.4 90.4 98.4 100.0 100.0 2,001.41 2,001.41 100.0
COMFORIA SASAZUKA 95.9 96.4 95.4 98.5 100.0 2,579.00 2,579.00 100.0
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 97.5 97.5 94.6 97.4 97.5 2,060.47 1,993.69 96.8
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 98.6 95.9 98.7 100.0 98.8 2,033.51 2,033.51 100.0
COMFORIA KAGURAZAKA 100.0 100.0 86.7 87.0 97.5 850.72 850.72 100.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 94.7 94.6 94.4 95.4 96.8 2,754.80 2,717.21 98.6
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 1,496.46 1,471.00 98.3
COMFORIA SHINKOYASU 97.1 94.1 100.0 100.0 100.0 2,320.47 2,320.47 100.0
COMFORIA SHINSAKAE 95.1 94.5 94.5 95.1 95.1 3,674.88 3,624.42 98.6
COMFORIA KITAHORIE 98.7 96.1 92.2 93.5 94.8 1,806.94 1,713.34 94.8
COMFORIA NIBANCHO 100.0 97.2 94.9 95.2 100.0 1,816.64 1,766.32 97.2
COMFORIA NISHISHINJUKU 98.5 92.6 91.9 97.8 98.5 1,767.64 1,728.90 97.8
COMFORIA KOMABA 98.6 96.6 96.6 95.3 96.3 5,342.38 5,119.69 95.8
COMFORIA KANDAJINBOCHO 95.3 97.6 100.0 98.4 100.0 1,686.07 1,686.07 100.0
COMFORIA NIHONBASHI 96.0 98.5 98.6 97.1 97.1 2,805.71 2,724.83 97.1
COMFORIA TAMACHI 96.1 98.7 96.9 95.5 97.4 4,250.35 4,206.21 99.0
COMFORIA AZABUJUBAN 98.2 100.0 92.7 94.6 94.6 1,399.64 1,374.16 98.2
COMFORIA KINSHICHO 95.4 89.0 89.8 98.1 100.0 1,428.32 1,362.76 95.4
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 95.1 94.2 94.8 95.8 97.4 6,141.98 5,970.75 97.2
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 100.0 98.2 98.2 98.2 100.0 2,807.46 2,756.42 98.2
COMFORIA MEGUROYAKUMO 88.8 91.6 94.4 97.3 97.8 1,177.99 1,136.63 96.5
COMFORIA YOGA 97.8 97.8 97.8 95.6 97.8 1,366.04 1,336.15 97.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 96.5 96.5 94.8 93.1 93.3 1,644.78 1,587.92 96.5
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 100.0 100.0 98.1 92.1 93.8 1,371.23 1,371.23 100.0
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 99.1 95.4 96.3 99.0 99.1 6,966.04 6,706.54 96.3
COMFORIA KITASANJO 93.9 93.9 98.9 98.9 97.3 3,222.00 3,022.74 93.8
COMFORIA AZABU EAST 96.6 94.9 99.0 99.0 99.0 2,634.46 2,634.46 100.0
COMFORIA SHINAGAWA EAST 99.1 99.0 98.2 99.0 97.3 2,588.19 2,543.30 98.3
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 96.4 95.7 95.0 95.4 96.4 48,267.60 46,585.87 96.5
COMFORIA OJIMA 99.0 98.0 99.0 98.0 99.0 2,551.50 2,551.50 100.0
COMFORIA OMORI TROIS 94.0 94.0 98.0 96.0 92.7 1,111.03 1,088.94 98.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 95.3 95.3 97.6 97.6 97.6 3,329.27 3,168.76 95.2
COMFORIA OGIMACHI 93.4 92.9 92.0 94.5 94.3 2,147.55 2,002.00 93.2
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 96.0 96.0 96.0 94.3 94.3 1,102.95 1,102.95 100.0
COMFORIA AKIHABARA EAST 97.2 99.1 98.7 96.8 99.3 4,582.07 4,410.31 96.3
COMFORIA MITA TROIS 97.1 100.0 96.9 100.0 100.0 874.21 821.77 94.0
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN 97.0 97.0 91.6 95.8 98.5 1,568.09 1,497.34 95.5
COMFORIA KAMATA 99.2 100.0 99.4 97.7 98.0 6,027.98 5,871.74 97.4
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST 95.0 94.2 91.6 91.6 90.6 3,095.68 2,995.36 96.8
COMFORIA KYOMACHIBORI 96.4 95.2 94.0 91.6 94.1 2,382.80 2,185.00 91.7
COMFORIA AWAZA 98.9 96.6 97.7 95.4 95.4 2,583.84 2,494.24 96.5
COMFORIA GYOTOKU 93.1 93.1 89.7 91.4 88.0 1,258.38 1,236.78 98.3
COMFORIA SHIBAURA 92.8 95.1 92.8 92.8 97.7 1,096.75 921.03 84.0
COMFORIA UENOIRIYA - - - - 93.0 2,790.92 2,672.41 95.8
COMFORIA IKEJIRI - - - - 98.0 1,365.43 1,279.97 93.7
COMFORIA SETAGAYAKAMIUMA - - - - 100.0 2,348.17 2,297.35 97.8
COMFORIA KITAHAMA - - - - 96.4 2,551.22 2,462.84 96.5
COMFORIA AKABANEIWABUCHI - - - - - 4,162.80 3,830.48 92.0
COMFORIA RYOGOKU TROIS - - - - - 1,848.06 1,767.94 95.7
COMFORIA SHINJUKU - - - - - 1,793.88 40.20 2.2