Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Mar. 2017 Apr. 2017 May 2017 Jun. 2017 Jul. 2017 Aug. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 96.6 95.9 95.2 95.4 95.8 139,549.90 134,118.28 96.1
Sub-central Tokyo 97.6 96.3 96.1 96.3 96.7 126,543.27 122,844.29 97.1
Tokyo Metropolitan Area 97.2 96.1 96.6 97.0 97.1 9,790.36 9,397.79 96.0
Other Major Cities 96.6 95.4 94.4 93.8 94.9 28,242.59 26,957.70 95.5
All 97.0 96.0 95.5 95.7 96.1 304,126.12 293,318.06 96.4

Occupancy Rate of each Property

Mar. 2017 Apr. 2017 May 2017 Jun. 2017 Jul. 2017 Aug. 2017
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 95.3 97.5 97.7 97.8 94.0 2,473.56 2,473.56 100.0
COMFORIA WASEDA 96.1 95.1 96.1 91.9 90.1 2,836.97 2,602.34 91.7
COMFORIA SHIMOOCHIAI 100.0 100.0 95.5 97.2 98.2 2,430.20 2,219.36 91.3
COMFORIA HIGASHINAKANO 95.2 97.6 97.6 94.5 94.5 827.09 741.26 89.6
COMFORIA BUNKYOKASUGA 96.4 96.2 98.3 100.0 98.1 2,234.19 2,151.14 96.3
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 100.0 97.9 97.9 100.0 97.9 2,044.98 1,944.55 95.1
COMFORIA NISHIOI 96.6 91.5 98.3 96.6 98.3 1,174.94 1,174.94 100.0
COMFORIA NAKANO 96.2 96.2 93.3 95.4 91.5 1,640.96 1,586.65 96.7
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 97.9 94.9 95.1 95.6 95.5 3,892.18 3,808.47 97.8
COMFORIA NISHIKAMATA 98.3 95.9 93.2 95.8 95.9 2,634.08 2,528.27 96.0
COMFORIA OYAMA 100.0 91.9 93.1 94.2 95.3 3,607.39 3,457.76 95.9
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 97.8 97.8 100.0 97.8 93.3 1,162.80 1,033.60 88.9
COMFORIA KOMAZAWA 95.6 91.1 91.1 89.1 94.0 1,546.24 1,484.38 96.0
COMFORIA GINZA EAST 95.6 94.9 96.3 97.1 98.3 4,816.73 4,643.32 96.4
COMFORIA AZABUDAI 92.8 97.1 97.1 90.0 90.1 848.65 754.44 88.9
COMFORIA SHIBAKOEN 98.4 98.4 98.4 98.4 94.5 1,717.95 1,627.85 94.8
COMFORIA NISHIAZABU 95.8 95.8 95.8 95.8 91.6 937.26 937.26 100.0
COMFORIA MINAMIAOYAMA 79.4 79.4 79.4 79.4 100.0 1,486.07 1,486.07 100.0
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 399.18 399.18 100.0
COMFORIA NISHIWASEDA 98.2 96.0 100.0 98.3 94.7 2,535.67 2,362.87 93.2
COMFORIA KOISHIKAWA 97.4 97.5 97.5 97.4 100.0 830.35 810.23 97.6
COMFORIA SENGOKU 100.0 95.4 95.4 95.4 97.5 3,159.70 3,159.70 100.0
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 96.0 100.0 95.4 95.4 100.0 1,163.10 1,163.10 100.0
COMFORIA DAIKANYAMA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 97.4 94.7 93.7 91.9 98.3 4,528.51 4,406.37 97.3
COMFORIA IKEBUKURO 100.0 92.7 96.5 96.5 96.5 963.47 929.60 96.5
COMFORIA KOMAE 97.1 97.1 97.1 97.1 97.1 1,338.53 1,299.47 97.1
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 93.4 97.1 93.4 93.4 100.0 1,128.88 1,128.88 100.0
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 97.5 97.5 98.9 97.4 98.7 4,431.79 4,211.24 95.0
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 97.2 100.0 98.1 100.0 100.0 1,392.56 1,392.56 100.0
COMFORIA OSHIAGE 98.0 96.1 98.1 100.0 100.0 1,058.10 1,036.98 98.0
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 98.2 94.7 90.7 98.2 98.2 1,184.50 1,142.82 96.5
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 100.0 100.0 97.9 100.0 98.0 1,260.51 1,260.51 100.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 99.3 96.5 96.5 97.2 99.3 3,725.52 3,700.01 99.3
COMFORIA HIMONYA 95.8 88.8 88.8 94.0 94.0 2,158.72 2,099.51 97.3
COMFORIA MISYUKU 98.5 97.3 92.5 91.6 93.4 2,598.50 2,397.39 92.3
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 95.1 91.7 94.3 89.9 92.2 1,602.88 1,561.60 97.4
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 97.9 96.0 96.0 95.9 90.1 1,230.92 1,132.94 92.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 98.7 98.5 97.2 93.9 97.5 6,436.14 6,190.13 96.2
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 100.0 95.1 95.1 94.0 96.7 1,902.12 1,797.49 94.5
COMFORIA RYOGOKU DEUX 100.0 98.7 96.8 98.1 98.7 1,587.35 1,587.35 100.0
COMFORIA OMORI DEUX 93.8 91.2 92.6 91.2 92.8 1,619.13 1,572.73 97.1
COMFORIA MACHIYA 100.0 97.0 100.0 100.0 97.0 1,279.83 1,201.83 93.9
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 98.1 96.2 95.7 98.1 94.0 1,408.46 1,320.66 93.8
COMFORIA YATSUKA 96.8 95.2 93.5 95.2 96.8 1,562.40 1,512.00 96.8
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 94.9 92.2 89.7 92.2 89.8 1,521.11 1,483.37 97.5
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 97.2 98.0 98.0 95.2 98.2 2,447.12 2,402.61 98.2
COMFORIA ATAGO 100.0 97.5 97.5 95.0 97.5 1,002.00 876.72 87.5
COMFORIA ASAKUSABASHI 96.6 97.6 98.7 95.9 96.9 4,234.76 4,180.95 98.7
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 97.5 93.9 98.7 96.5 98.7 2,106.75 2,079.84 98.7
COMFORIA TOYOSU 97.9 97.9 95.0 94.0 97.7 4,127.00 3,985.42 96.6
COMFORIA SHIN-OSAKA 98.9 95.2 93.8 92.7 92.0 5,999.67 5,552.92 92.6
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 97.7 97.0 96.9 94.6 100.0 1,708.14 1,667.36 97.6
COMFORIA KUDAN 97.8 95.6 97.8 94.5 97.2 1,589.22 1,544.06 97.2
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 100.0 100.0 97.2 97.2 100.0 1,447.92 1,447.92 100.0
COMFORIA SINKAWA 100.0 96.7 95.0 100.0 96.7 2,452.32 2,370.22 96.7
COMFORIA AKASAKA 100.0 97.5 97.5 95.0 95.1 2,182.10 2,128.35 97.5
COMFORIA MITA EAST 95.5 92.7 95.1 95.1 97.0 3,639.93 3,582.43 98.4
COMFORIA SHIBAURA CANAL 95.8 91.5 96.8 97.9 96.8 2,070.14 2,070.14 100.0
COMFORIA UENOHIROKOJI 96.5 96.5 93.1 94.2 97.6 1,462.39 1,462.39 100.0
COMFORIA KASUGATOMISAKA 94.3 97.6 97.4 98.8 95.7 3,527.90 3,420.55 97.0
COMFORIA HONKOMAGOME 100.0 91.7 94.5 97.2 100.0 2,222.28 2,222.28 100.0
COMFORIA MORISHITA 100.0 100.0 97.6 97.6 97.3 1,977.02 1,922.96 97.3
COMFORIA KIBAKOEN 98.3 100.0 100.0 100.0 98.3 1,281.00 1,238.30 96.7
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 91.7 93.4 95.9 100.0 98.6 2,889.46 2,849.08 98.6
COMFORIA NISHIMAGOME 95.7 96.3 94.4 94.4 98.1 1,553.35 1,524.30 98.1
COMFORIA KITASANDO 97.2 96.6 97.0 96.9 94.6 4,968.40 4,717.72 95.0
COMFORIA YOYOGIUEHARA 96.6 98.4 90.2 92.2 98.4 2,001.41 1,861.23 93.0
COMFORIA SASAZUKA 95.5 98.0 96.9 96.8 96.8 2,579.00 2,550.10 98.9
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 98.4 98.7 100.0 100.0 100.0 2,060.47 2,060.47 100.0
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 96.2 93.3 93.5 96.1 96.2 2,033.51 1,981.13 97.4
COMFORIA KAGURAZAKA 97.1 97.1 97.1 100.0 97.0 850.72 825.20 97.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 93.2 98.9 96.8 97.9 95.7 2,754.80 2,667.08 96.8
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 95.2 95.2 98.0 97.8 98.0 1,496.46 1,377.79 92.1
COMFORIA SHINKOYASU 94.8 97.1 100.0 100.0 100.0 2,320.47 2,252.67 97.1
COMFORIA SHINSAKAE 95.8 93.8 93.1 90.8 90.1 3,674.88 3,386.04 92.1
COMFORIA KITAHORIE 100.0 100.0 97.4 96.1 98.7 1,806.94 1,760.14 97.4
COMFORIA NIBANCHO 100.0 97.2 89.7 95.6 93.3 1,816.64 1,816.64 100.0
COMFORIA NISHISHINJUKU 96.3 96.5 94.1 96.3 94.8 1,767.64 1,741.53 98.5
COMFORIA KOMABA 93.2 91.4 90.9 89.4 94.2 5,342.38 5,096.32 95.4
COMFORIA KANDAJINBOCHO 97.7 97.7 95.3 95.3 88.9 1,686.07 1,566.12 92.9
COMFORIA NIHONBASHI 95.6 98.6 96.0 100.0 98.6 2,805.71 2,723.06 97.1
COMFORIA TAMACHI 98.4 94.3 94.7 91.4 95.7 4,251.63 4,055.72 95.4
COMFORIA AZABUJUBAN 94.5 94.5 92.7 94.5 96.4 1,399.64 1,348.68 96.4
COMFORIA KINSHICHO 98.2 92.6 94.3 100.0 98.1 1,428.32 1,400.70 98.1
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 97.4 96.0 96.8 97.4 96.4 6,141.98 5,881.09 95.8
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 100.0 100.0 100.0 100.0 98.2 2,807.46 2,807.46 100.0
COMFORIA MEGUROYAKUMO 97.3 100.0 97.2 94.9 92.0 1,177.99 1,040.82 88.4
COMFORIA YOGA 97.8 97.8 90.9 97.8 90.5 1,366.04 1,335.57 97.8
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 100.0 98.3 89.6 89.6 89.6 1,644.78 1,559.05 94.8
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 97.9 97.9 98.1 98.1 100.0 1,371.23 1,371.23 100.0
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 100.0 96.3 96.4 95.4 95.2 6,966.04 6,766.54 97.1
COMFORIA KITASANJO 98.4 100.0 100.0 96.6 98.9 3,222.00 3,114.00 96.6
COMFORIA AZABU EAST 99.0 98.1 97.1 94.6 95.5 2,634.46 2,608.86 99.0
COMFORIA SHINAGAWA EAST 95.4 98.1 96.3 99.1 100.0 2,588.19 2,543.30 98.3
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 95.8 95.6 94.6 95.2 95.1 48,267.60 45,916.00 95.1
COMFORIA OJIMA 96.0 99.0 96.0 95.0 95.0 2,552.58 2,476.32 97.0
COMFORIA OMORI TROIS 96.0 96.0 100.0 100.0 96.0 1,110.62 1,066.44 96.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 92.9 90.5 92.9 92.8 97.7 3,329.25 3,329.25 100.0
COMFORIA OGIMACHI 91.9 97.5 93.8 96.3 94.5 2,147.53 2,005.53 93.4
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 100.0 95.0 95.0 100.0 100.0 1,102.95 1,102.95 100.0
COMFORIA AKIHABARA EAST 99.3 98.2 95.1 96.2 96.1 4,582.07 4,514.70 98.5
COMFORIA MITA TROIS 94.2 85.6 85.6 85.6 91.1 874.21 796.68 91.1
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN 98.5 98.3 98.5 98.5 97.0 1,568.09 1,521.87 97.1
COMFORIA KAMATA 99.6 98.7 98.9 98.9 98.4 6,027.98 5,865.56 97.3
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST 94.8 93.9 90.2 92.4 94.1 3,095.68 2,966.26 95.8
COMFORIA KYOMACHIBORI 96.4 92.9 94.0 95.2 97.6 2,382.80 2,325.76 97.6
COMFORIA AWAZA 98.8 97.6 96.5 95.2 96.5 2,583.84 2,517.80 97.4
COMFORIA GYOTOKU - - - 96.6 96.6 1,258.38 1,215.50 96.6
COMFORIA SHIBAURA - - - - - 1,101.39 1,101.39 100.0