Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Feb. 2018 Mar. 2018 Apr. 2018 May 2018 Jun. 2018 Jul. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 97.3 95.9 95.6 95.6 96.1 141,335.98 136,797.35 96.8
Sub-central Tokyo 97.7 97.5 96.8 95.8 96.3 140,320.32 135,657.63 96.7
Tokyo Metropolitan Area 96.3 98.7 99.7 98.1 97.2 6,549.71 6,260.24 95.6
Other Major Cities 95.5 96.0 94.6 95.1 95.3 30,793.86 29,544.39 95.9
All 97.2 96.6 96.1 95.7 96.2 318,999.87 308,259.61 96.6

Occupancy Rate of each Property

Feb. 2018 Mar. 2018 Apr. 2018 May 2018 Jun. 2018 Jul. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 97.5 100.0 100.0 97.8 100.0 2,473.56 2,417.57 97.7
COMFORIA WASEDA 97.9 97.9 95.8 97.9 96.9 2,836.97 2,778.41 97.9
COMFORIA SHIMOOCHIAI 100.0 100.0 100.0 100.0 98.3 2,430.20 2,389.25 98.3
COMFORIA HIGASHINAKANO 100.0 97.6 100.0 100.0 95.2 827.09 767.06 92.7
COMFORIA BUNKYOKASUGA 98.0 98.0 99.0 98.3 98.3 2,234.19 2,166.99 97.0
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 97.2 95.7 94.2 95.6 97.2 2,044.98 2,044.98 100.0
COMFORIA NISHIOI 98.3 100.0 98.3 96.6 96.6 1,174.94 1,174.94 100.0
COMFORIA NAKANO 100.0 97.3 100.0 96.0 100.0 1,640.96 1,558.73 95.0
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 96.1 99.3 96.5 95.1 95.9 3,892.18 3,777.56 97.1
COMFORIA NISHIKAMATA 93.5 95.9 98.2 96.6 98.2 2,634.08 2,561.35 97.2
COMFORIA OYAMA 98.0 99.0 96.1 94.4 95.3 3,607.39 3,433.79 95.2
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 97.8 100.0 97.8 97.8 100.0 1,162.80 1,111.12 95.6
COMFORIA KOMAZAWA 96.0 98.0 96.0 91.8 93.9 1,546.24 1,420.98 91.9
COMFORIA GINZA EAST 100.0 97.5 95.6 95.1 98.3 4,816.73 4,695.89 97.5
COMFORIA AZABUDAI 82.2 95.9 87.7 91.9 100.0 848.65 848.65 100.0
COMFORIA SHIBAKOEN 98.1 98.1 98.0 98.0 100.0 1,717.95 1,682.29 97.9
COMFORIA NISHIAZABU 91.9 92.0 92.4 100.0 100.0 937.26 896.55 95.7
COMFORIA MINAMIAOYAMA 96.8 96.3 96.8 96.8 93.9 1,486.07 1,415.35 95.2
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 84.1 84.1 84.1 84.1 84.1 399.18 253.48 63.5
COMFORIA NISHIWASEDA 100.0 96.6 96.8 98.5 98.6 2,535.67 2,535.67 100.0
COMFORIA KOISHIKAWA 100.0 100.0 94.7 92.2 97.4 830.35 788.42 95.0
COMFORIA SENGOKU 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 3,159.70 3,003.93 95.1
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 97.4 100.0 95.4 95.4 100.0 1,163.10 1,086.61 93.4
COMFORIA DAIKANYAMA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 97.6 97.8 96.9 95.2 96.0 4,528.51 4,442.10 98.1
COMFORIA IKEBUKURO 100.0 100.0 100.0 92.5 92.5 963.47 900.69 93.5
COMFORIA KOMAE 95.3 100.0 100.0 100.0 - - - -
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,128.88 1,096.29 97.1
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 96.4 93.9 95.2 97.8 97.8 4,431.79 4,267.65 96.3
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 98.1 95.3 95.4 93.5 95.4 1,392.56 1,340.40 96.3
COMFORIA OSHIAGE 98.0 100.0 98.0 95.4 95.5 1,058.10 1,030.80 97.4
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 98.2 100.0 98.2 100.0 100.0 1,184.50 1,184.50 100.0
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 96.1 98.0 98.0 95.9 100.0 1,260.51 1,260.51 100.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 97.9 99.3 97.9 97.2 97.2 3,725.52 3,623.06 97.2
COMFORIA HIMONYA 94.3 96.6 96.6 100.0 100.0 2,158.72 2,063.94 95.6
COMFORIA MISYUKU 98.9 98.5 96.7 96.7 97.2 2,598.50 2,554.20 98.3
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 98.0 96.1 96.1 93.5 90.8 1,602.88 1,481.21 92.4
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 94.0 100.0 98.1 96.1 98.1 1,230.92 1,207.10 98.1
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 97.6 97.3 96.6 95.1 95.7 6,436.14 6,210.32 96.5
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 98.8 - - - - - - -
COMFORIA RYOGOKU DEUX 92.9 96.3 94.4 93.1 92.8 1,590.61 1,590.61 100.0
COMFORIA OMORI DEUX 95.6 94.3 90.3 90.4 92.6 1,619.13 1,531.01 94.6
COMFORIA MACHIYA 100.0 93.9 97.0 93.9 93.9 1,279.83 1,162.83 90.9
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 93.1 97.8 100.0 98.1 93.5 1,408.46 1,354.33 96.2
COMFORIA YATSUKA 98.4 96.8 98.4 100.0 100.0 1,562.40 1,486.80 95.2
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 94.7 97.3 92.2 94.9 97.5 1,521.11 1,483.37 97.5
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 98.0 95.2 94.7 94.7 96.5 2,447.12 2,396.99 98.0
COMFORIA ATAGO 97.5 95.0 95.0 97.5 95.0 1,002.00 977.07 97.5
COMFORIA ASAKUSABASHI 100.0 99.4 97.9 96.4 97.9 4,234.76 4,170.33 98.5
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 100.0 100.0 97.4 92.2 94.4 2,106.75 2,053.00 97.4
COMFORIA TOYOSU 96.7 95.5 97.6 95.1 94.1 4,127.00 4,007.39 97.1
COMFORIA SHIN-OSAKA 96.9 98.3 95.5 97.5 98.8 5,999.67 5,929.74 98.8
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 100.0 97.7 98.5 93.8 95.4 1,708.14 1,603.49 93.9
COMFORIA KUDAN 100.0 97.8 97.2 97.2 94.3 1,589.22 1,498.96 94.3
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 94.5 94.5 94.4 91.6 97.2 1,447.92 1,447.92 100.0
COMFORIA SINKAWA 95.0 98.3 95.0 95.0 96.7 2,452.32 2,411.27 98.3
COMFORIA AKASAKA 100.0 95.1 87.5 95.0 97.5 2,182.10 2,128.11 97.5
COMFORIA MITA EAST 97.2 98.6 99.3 97.7 96.5 3,639.93 3,538.76 97.2
COMFORIA SHIBAURA CANAL 96.8 98.9 99.0 96.9 96.9 2,070.14 2,026.74 97.9
COMFORIA UENOHIROKOJI 96.1 92.6 96.5 94.2 94.7 1,462.39 1,384.84 94.7
COMFORIA KASUGATOMISAKA 97.4 97.4 97.4 93.7 95.1 3,527.90 3,456.63 98.0
COMFORIA HONKOMAGOME 97.2 100.0 97.2 100.0 100.0 2,222.28 2,162.22 97.3
COMFORIA MORISHITA 98.7 98.7 97.6 96.4 95.0 1,977.02 1,977.02 100.0
COMFORIA KIBAKOEN 96.7 100.0 98.3 96.7 96.7 1,281.00 1,216.95 95.0
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 100.0 98.9 94.6 94.1 94.2 2,889.46 2,759.83 95.5
COMFORIA NISHIMAGOME 96.3 93.8 96.3 100.0 100.0 1,553.35 1,524.30 98.1
COMFORIA KITASANDO 98.8 96.5 96.8 95.4 95.3 4,967.84 4,779.62 96.2
COMFORIA YOYOGIUEHARA 100.0 100.0 100.0 98.1 100.0 2,001.41 2,001.41 100.0
COMFORIA SASAZUKA 100.0 100.0 94.9 94.8 96.9 2,579.00 2,512.08 97.4
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 97.5 96.8 95.2 94.8 90.6 2,060.47 1,901.00 92.3
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 98.8 100.0 97.4 95.8 95.7 2,033.51 2,005.34 98.6
COMFORIA KAGURAZAKA 97.5 100.0 94.3 100.0 100.0 850.72 825.95 97.1
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 96.8 98.6 100.0 100.0 100.0 2,754.80 2,695.58 97.9
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 100.0 98.3 94.2 92.0 94.6 1,496.46 1,496.46 100.0
COMFORIA SHINKOYASU 100.0 100.0 100.0 94.8 97.1 2,320.47 2,182.01 94.0
COMFORIA SHINSAKAE 95.1 98.6 96.0 97.3 96.6 3,674.88 3,525.24 95.9
COMFORIA KITAHORIE 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 1,806.94 1,689.94 93.5
COMFORIA NIBANCHO 100.0 97.2 100.0 100.0 100.0 1,816.64 1,816.64 100.0
COMFORIA NISHISHINJUKU 98.5 97.8 94.1 92.7 96.3 1,767.64 1,693.92 95.8
COMFORIA KOMABA 96.3 95.8 97.3 95.9 94.7 5,342.38 5,133.22 96.1
COMFORIA KANDAJINBOCHO 100.0 100.0 100.0 100.0 95.2 1,686.07 1,605.33 95.2
COMFORIA NIHONBASHI 97.1 97.1 94.2 92.8 94.9 2,805.71 2,765.10 98.6
COMFORIA TAMACHI 97.4 99.0 99.0 97.4 96.8 4,250.35 4,194.50 98.7
COMFORIA AZABUJUBAN 94.6 98.2 100.0 100.0 98.2 1,399.64 1,374.16 98.2
COMFORIA KINSHICHO 100.0 95.4 96.5 92.8 89.9 1,428.32 1,403.15 98.2
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 97.4 97.2 97.1 95.6 95.2 6,141.98 5,845.70 95.2
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 100.0 98.2 96.4 98.2 100.0 2,807.46 2,807.46 100.0
COMFORIA MEGUROYAKUMO 97.8 96.5 97.6 97.6 95.7 1,177.99 1,150.23 97.6
COMFORIA YOGA 97.8 97.8 100.0 97.2 94.5 1,366.04 1,290.37 94.5
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 93.3 96.5 95.8 92.3 87.1 1,644.78 1,559.05 94.8
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 93.8 100.0 100.0 98.1 98.1 1,371.23 1,218.78 88.9
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 99.1 96.3 99.2 97.2 99.0 6,966.04 6,829.24 98.0
COMFORIA KITASANJO 97.3 93.8 87.2 88.7 87.6 3,222.00 2,823.84 87.6
COMFORIA AZABU EAST 99.0 100.0 100.0 97.3 100.0 2,634.46 2,600.51 98.7
COMFORIA SHINAGAWA EAST 97.3 98.3 92.6 95.3 96.3 2,588.19 2,470.05 95.4
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 96.4 96.5 96.5 96.2 95.9 48,267.60 46,523.02 96.4
COMFORIA OJIMA 99.0 100.0 99.0 99.0 98.0 2,550.06 2,524.28 99.0
COMFORIA OMORI TROIS 92.7 98.0 96.0 94.0 96.0 1,111.03 1,088.94 98.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 97.6 95.2 97.6 95.3 95.3 3,329.27 3,171.99 95.3
COMFORIA OGIMACHI 94.3 93.2 95.5 96.6 95.0 2,147.56 2,147.56 100.0
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 94.3 100.0 100.0 100.0 100.0 1,102.95 1,058.99 96.0
COMFORIA AKIHABARA EAST 99.3 96.3 94.1 93.8 94.3 4,582.07 4,453.47 97.2
COMFORIA MITA TROIS 100.0 94.0 94.2 100.0 100.0 874.21 874.21 100.0
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN 98.5 95.5 93.1 93.1 94.0 1,568.09 1,474.16 94.0
COMFORIA KAMATA 98.0 97.4 95.0 95.8 94.9 6,027.98 5,783.57 95.9
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST 90.6 96.8 95.8 93.8 94.0 3,095.68 2,859.09 92.4
COMFORIA KYOMACHIBORI 94.1 91.7 90.5 92.9 92.9 2,382.80 2,326.22 97.6
COMFORIA AWAZA 95.4 96.5 96.3 96.3 96.3 2,583.84 2,554.92 98.9
COMFORIA GYOTOKU 88.0 98.3 100.0 100.0 98.3 1,258.38 1,237.10 98.3
COMFORIA SHIBAURA 97.7 84.0 86.3 86.3 88.6 1,095.43 995.11 90.8
COMFORIA UENOIRIYA 93.0 95.8 95.4 94.5 96.3 2,790.92 2,585.16 92.6
COMFORIA IKEJIRI 98.0 93.7 93.7 86.4 86.6 1,365.43 1,267.48 92.8
COMFORIA SETAGAYAKAMIUMA 100.0 97.8 96.7 98.9 98.9 2,348.17 2,348.17 100.0
COMFORIA KITAHAMA 96.4 96.5 95.4 95.1 97.8 2,551.22 2,515.85 98.6
COMFORIA AKABANEIWABUCHI - 92.0 90.4 92.1 93.3 4,162.80 3,884.04 93.3
COMFORIA RYOGOKU TROIS - 95.7 95.7 95.7 94.3 1,848.06 1,798.02 97.3
COMFORIA SHINJUKU - 2.2 29.1 48.4 74.9 1,793.88 1,643.76 91.6
COLLEGE SQUARE HACHIMANYAMA - - - 100.0 100.0 1,260.52 1,260.52 100.0